Десет причини за използване на тор Polysulphate

 


Изтегляне на слайдове

Тези слайдове са достъпни и на страницата с материали за изтегляне за Polysulphate на китайски, английски и испански език.

Десет причини за използване на тор Polysulphate

Торът Polysulphate® има редица ключови предимства, което го прави идеален избор на сулфатен тор за фермерите. Този набор от слайдове илюстрира само десет от причините да използвате Polysulphate за посевите си