Торене на картофи с Polysulphate

Торене на картофи с Polysulphate

Основни характеристики на тора Polysulphate

 • Идеален многокомпонентен серен тор с 48% SO3 плюс калий (14 % K2O), магнезий (6 % MgO) и калций (17 % CaO), всички в сулфатна форма.
 • Намален риск от загуба на сулфат в началото на сезона чрез отмиване поради модела му на продължително отделяне на хранителни вещества.
 • Напълно разтворим, съдържащ всички хранителни вещества, достъпни за усвояване от растенията по време на периода на растеж.
 • Отлични характеристики на разпространение; разпространява се равномерно и точно в полето до 36 m.
 • Ниско съдържание на хлорид, много нисък индекс на соленост, неутрално pH, няма ефект на варуване.
 • Естествено добит минерал (полихалит), одобрен за биологично земеделие.
 • Тор, произвеждан в Обединеното кралство, с нисковъглероден отпечатък.

Функции на S, K, Mg и Ca при посеви от картофи

 • Сярата е основна съставка на протеините: тя е необходима за синтеза на три от аминокиселините, които съставят истински протеини. Необходима за високата ефективност на използване на азота.
 • Калият осигурява добив и качество, транспортиране на захари, контрол на устицата и е кофактор на много ензими. Намалява податливостта към болести по растенията и въздействието на сушите, и е от съществено значение за ефективното усвояване на азота.
 • Магнезият е основен за фотосинтезата, като е централна част от молекулата на хлорофила.
 • Калцият е необходим за силни и здрави култури; той е основен градивен елемент в клетъчните стени и намалява податливостта на заболявания. Разтворимият калций е важен за изграждането на кората.

Практически насоки за торене на картофи с тор Polysulphate

 • Polysulphate с ниско съдържание на хлорид е сулфатен източник на водоразтворим калий, магнезий и калций, осигуряващ цялата необходима сяра, магнезий и калций и значителна част от калиевата сол, извлечени при прибиране на реколтата, без да се влияе на pH на почвата.
 • Картофите извличат много големи количества калий при прибиране на реколтата и дялът, който не е осигурен от Polysulphate, може да се прилага като хлорид на калиева сол чрез разораване или приложение месец или два преди засаждането. Това позволява на нежелания хлорид да премине през горния почвен слой покрай валежите и да остане далеч от корените на растението.
 • 400 kg/ha Polysulphate обикновено е подходяща доза за картофи. Подхранете само с Polysulphate в семенното легло преди засаждане или го приложете като част от бленд при засаждане.
 • Характерното за Polysulphate удължено освобождаване означава, че като се освобождават четирите хранителни елемента, които съдържа, те осигуряват непрекъснат пресен източник на културата по време на растежа й.

Приблизително извличане на хранителни елементи от картофи

Nutrient Offtakes (kg/t) Offtakes (kg/ha)
  Potato tubers 50 t/ha potato tubers
K2O 5.8 290
K 4.8 240
MgO 0.4 20
Mg 0.25 12
CaO 0.5 25
Ca 0.35 17

Ориентировъчни пропорции на хранителни елементи, доставени от тор Polysulphate при 400 kg/ha за 50 t/ha добив на картофи

Guideline proportions of nutrients supplied by Polysulphate fertilizer at 400 kg/ha to a 50 t/ha potato crop
Sources: UK Fertiliser Manual, PDA and UNIFA

Очаквани ползи

 • По-високи добиви
 • Образуване на хубава кора
 • По-добро сухо вещество
 • Повишена ефективност на използването на азот

 

Торене на картофи с Polysulphate