Естествен, надежден тор за органични системи

 


Висока стойност, ниско въздействие върху околната среда

Полихалитът, който се среща в естествената си форма (предлаган на пазара като тор Polysulphate®) е с произход от Обединеното кралство и има нисък въглероден отпечатък. Той осигурява надеждна висока стойност с ниско въздействие върху околната среда.

За разлика от смесения или комбиниран тор, Polysulphate се предлага в естественото си състояние. Той се добива, натрошава, пресява и пакетира, не преминава през химическо отделяне или други промишлени процеси.

Поради това той е идеален природен източник хранителни елементи за всички култури, особено за кръстоцветни зеленчуци, зърнени култури, полски зеленчуци, богати на детелина ливади и силажни култури.

Ниското съдържание на хлорид го прави идеален за използване върху чувствителни към хлориди култури.

Естественият процес, чрез който се произвежда Polysulphate, го прави нисковъглероден тор. Това помага на производителите да постигнат въглеродните цели, изисквани от търговците на дребно и от някои преработватели на храни.

Има приблизително един милиард тона на разположение за добив в Обединеното кралство. Тъй като глобалното търсене на сулфатни торове се увеличава, това осигурява на земеделските производители в цяла Европа и по света надежден източник, а не материал от вторичен продукт.

Polysulphate

 • Лицензиран като серен тор, одобрен за органична употреба от Soil Association във Великобритания.
 • Регистриран в списъка на производствените съоръжения за биологично земеделие в Германия.
 • Продукт, включен в италианския регистър за БИО торове съгласно D. Lgs. 75/2010.
 • Стандартният и гранулиран Polysulphate е одобрен от OMRI за органична употреба в САЩ.
 • Стандартният и гранулиран Polysulphate е включен в продуктовия списък на OMRI Канада.
 • Продуктите са в съответствие с Регламент (ЕО) 889/2008 относно биологичното производство.
 • Polysulphate е вписан на http://ap.ecocert.com/intrants в международния списък на ресурсите, които могат да се използват в биологичното земеделие съгласно Регламент (ЕО) 834/2007, разпоредбите на NOP и JAS.
 • Polysulphate е регистриран в списъка за влагане в биологично земеделие на Нидерландия.
 • Стандартният и гранулиран Polysulphate е одобрен за използване в биоземеделието от Службите за растителна защита и инспекция (PPIS) на Министерството на земеделието и развитието на селските райони, Израел.
 • Polysulphate е одобрен и включен в InfoXgen като земеделски ресурс въз основа на Регламента на ЕС относно биологичното производство (Австрия).
 • Polysulphate е одобрен от Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. за използване при органично земеделие в съответствие с Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета и Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията.
 • Polysulphate и Polysulphate Granular са разрешени ресурси за биологично земеделие съгласно японския регламент JAS (Японски стандарт за земеделие), Япония.
 • Polysulphate е в списъка на торовете, класифицирани за използване в биологичното земеделие в Полша.
 • Polysulphate е одобрен като ресурс за биологично земеделие в Бразилия.

Polysulphate is approved for organic use in a number of countries around the world