Калкулатор за Polysulphate™

Използвайте таблицата по-долу, за да решите колко ви е необходим и колко калий, магнезий и калций ще ви осигури приложението на полихалит.

Култури Риск от дефицит Препоръчителна норма (кг/ха) Други приложени хранителни елементи (кг/ха) Бележки*
    SO3 S Polysulphate K2O K MgO Mg CaO Ca  
Зърнени култури по-висок 50 20 100 14 11.7 6 3.6 17 12.2 Прилагайте през ранна пролет, преди началото на удължаване на стеблото.
  по-нисък 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1
Маслодайна рапица по-висок 75 30 150 21 17.4 9 5.4 25.5 18.4 Прилагайте през ранна пролет. Пролетните култури може да са по-малко податливи на дефицит.
по-нисък 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2
Грах (за пазарите на сух, пълзящ и пресен грах) 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1 Apply where soil is sandy, shallow or medium textured and contains little organic matter.
Брюкселско зеле, зеле, карфиол, калабрезе 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2 Прилага се там, където съдържанието на сяра в почвите е ниско, напр. леки почви след влажна зима, където няма история на внасяне на органични торове.
Тревни площи 40 16 80 11.2 9.3 4.8 2.9 13.6 9.8 Прилагайте в началото на растежа преди всяко косене. Може да не се изисква преди първото косене на средни/тежки почви.

 

По принцип трябва да се прилага, когато е установен или се очаква дефицит. Това може да се оцени чрез анализ на тъканите, наблюдение на културите или като се определи дали са в зона с висок риск. Вижте официалните препоръки за повече подробности.