Торене на пшеница и ечемик с Polysulphate

Торене на пшеница и ечемик с Polysulphate

Основни характеристики на тора Polysulphate

 • Идеален серен тор с 48 % SO3, предлагащ допълнително калий (К), магнезий (Mg) и калций (Са), всички в сулфатна форма.
 • Намален риск от загуба на сулфат чрез отмиване поради модела на продължително отделяне на хранителни вещества.
 • Напълно разтворим, съдържащ всички хранителни вещества, достъпни за усвояване от растенията по време на периода на растеж.
 • Отлични характеристики на разпространение; разпространява се равномерно и точно в полето до 36 m.
 • Ниско съдържание на хлорид, много нисък индекс на соленост, неутрално pH, няма окисляващ ефект.
 • Естествено добит минерал (полихалит), одобрен за биологично земеделие.
 • Тор, произвеждан в Обединеното кралство, с нисковъглероден отпечатък.

Функции на S, K, Mg и Ca при посеви от зърнени култури

 • Сярата е основна съставка на протеините: тя е необходима за синтеза на три от аминокиселините, които съставят истински протеини.
 • Калият осигурява добив и качество, транспортиране на захари, контрол на устиците и е кофактор на много ензими. Намалява податливостта към болести по растенията и въздействието на сушите, и е от съществено значение за ефективното усвояване на азота.
 • Магнезият е от основно значение за фотосинтезата, като е централна част от молекулата на хлорофила и е ключов за наливане на зърното.
 • Калцият е необходим за силни и здрави култури; той е основен градивен елемент в клетъчните стени и намалява податливостта на заболявания.

Ръководство с основни препоръки за дозиране на сяра

Nitrogen rate Sulphur recommendation guide
kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 25 10
150 38 15
200 50 20
250 63 25

Поемане (усвояване) на хранителни вещества от зимна и пролетна пшеница и ечемик

Nutrient Offtakes (kg/t) Offtakes (kg/ha)
  Wheat and barley Winter cereals Spring cereals
  grain straw grain
8 t/ha
straw
4 t/ha
total grain
6 t/ha
straw
3 t/ha
total
winter spring
K2O 5.6 9.5 12.5 45 38 83 34 38 72
K 4.6 7.9 10.4 37 32 69 28 32 60
MgO 2.0 1.2 1.3 16 5 21 12 4 16
Mg 1.2 0.7 0.8 10 3 13 8 2 10
CaO 0.6 1.9 1.9 5 8 13 4 6 10
Ca 0.4 1.4 1.4 4 6 10 3 4 7

Sources: UK Fertilizer Manual, PDA and UNIFA

Практически насоки за торене на зърнени култури с Polysulphate

 • Едно приложение на Polysulphate ще достави цялото количество сулфат, необходимо на зърнените култури.
 • Polysulphate може да се прилага самостоятелно или да се включи в смес като част от специална програма за торене.
 • Сярата е необходима за балансиране на прилагания азот, така че да могат да се произвеждат пълноценни протеини. Съдържанието на протеин е важен аспект на качеството на зърната.
 • 100 kg/ha Polysulphate обикновено е подходяща основна доза за зърнени култури, която осигурява всички необходими количества сяра и калций, както и голям дял от калиевата сол и магнезия, отстранени от зърното при жътва.
 • Уверете се, че се прилага достатъчно количество калиева сол при прибиране на сламата от полето.
 • Прилагайте Polysulphate в началото на пролетта, тъй като растежът при зимните зърнени култури обикновено започва в ранния стадий на пускане на издънки.
 • При пролетните зърнени култури наторете с Polysulphate в семенното легло при сеитбата.

Хранителни вещества, доставени от Polysulphate, с препоръчителна норма (100 kg/ha) за зърнени култури при добив на зърно 6–8 t/ha

Nutrients supplied by Polysulphate at the recommended dose (100 kg/ha) to cereal crops at 6-8 t/ha grain yield

Очаквани ползи

 • По-високи добиви
 • По-добро качество на протеините в зърното
 • По-добро качество за печене, правене на малц и фураж
 • Повишена ефективност на използването на азот

 

Торене на пшеница и ечемик с Polysulphate