Нужди от сяра за стопанството

 


Подобно на индустриалните култури, тревните площи също се нуждаят от сулфатен тор.

Той има жизненоважно значение за осигуряване на здравословна диета за преживните животни. Дори там, където торът и торовата течност се връщат в земята, често е необходимо допълнително подхранване.

В Обединеното кралство само около 10% от пасищата в момента получават сулфатен тор. Недостиг на сяра ще намали добива на трева и ефективното използване на азота, ще увеличи загубите на нитрати и ще намали съдържанието на захари и смилаемостта*. Тревата, отглеждана за силаж, е особено податлива на недостиг на сяра.

Както културните посеви, така и тревата изисква баланс между азот и сяра с оглед съдържанието на протеини, а липсата на сяра ще доведе до намалени добиви и до повишени нива на непротеинов азот в храната (виж диаграмата).

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ТОРЕНЕТО СЪС СЯРА ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЕПРОТЕИНОВ АЗОТ В ТРЕВАТА

Източник: Baker A.S. et al. Sulphur Inst J. 9(1), 14—16
Проучване относно силажа, проведено от IGER в North Wyke (понастоящем част от Rothamsted Research, UK), е установило, че добивите на сухо вещество са се увеличили с 35% при три проби върху пясъчна глинеста почва, където е бил приложен сулфат**. Загубите на нитрати са намалели с до 82%, докато същинското съдържание на протеини и разтворими захари в силажа се е увеличило съответно с 25 % и 30 %.

Може би дори по-важното е, че микробите в търбуха на животните също се нуждаят от правилен баланс на азот и сяра. Ако тревата има недостиг на сяра, те няма да могат да използват целия погълнат обем и пълната хранителна стойност. Това означава, че реалната смилаемост (D-стойност) на фуража е намалена и част от стойността на фуража се разхищава (виж диаграмите).

ДНЕВНОТО НАТРУПВАНЕ НА ЖИВО ТЕГЛО ПРИ АГНЕТА СЕ УВЕЛИЧАВА С ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО N:S

Източник: Rendig and Weir, J. Anim. Sci. 16(2)


DAILY LIVEWEIGHT GAIN OF LAMBS INCREASES AS FEED N:S RATIO IMPROVESПОДОБРЕНОТО СЪОТНОШЕНИЕ N:S УВЕЛИЧАВА СТОЙНОСТТА НА СМИЛАЕМОСТ НА ФУРАЖА ЗА МЛЕКОДАЙНИТЕ КРАВИ

Източник: Bouchard and Conrad, J. Dairy Sci. 56
IMPROVED N:S RATIO INCREASES D-VALUE OF FEED FOR DAIRY COWS

Сяра от оборски тор и торова течност

Оборският тор и торовата течност съдържат значителни количества сяра. Когато са пресни, голяма част от тях става достъпна за растението. Но при съхранение с времето активността на анаеробните бактерии може да редуцира сулфата до сулфид и той да се свърже в органични комплекси. Той не може да се използва от растенията, но с течение на времето постепенно се окислява обратно до сулфат.

Съществуват малко достоверни данни за действителното наличие на сяра в съхранявания оборски тор, затова е най-добре да се счита, че тя допринася за общия почвен резерв, а не осигурява достатъчно количество хранителни вещества за настоящата култура.

*G Fisher, J Buss et al, 2011, Grassland Report, British Grassland Society, UK
**L Brown, D Scholefield, et al, 2000, The effect of sulphur application on the efficiency of nitrogen use in two contrasting grassland soils,Journal of Agricultural Science, Vol 135