Представяне на различни експерименти, изучаващи разтворимостта на Polysulphate

Разбиране на разтворимостта на Polysulphate

Знаем, че земеделските производители и техните консултанти искат да разберат защо и как нашият тор прави толкова ефективно това, от което се нуждаят културите.

В тази колекция от кратки филми споделяме изследванията, които направихме, за да разкрием природата на Polysulphate и неговата активност в почвата. Тези филми правят въведение в науката, която показва защо нашият Polysulphate е толкова ефективен тор.

 
 
 
 
 

 

Листовки за разтворимостта на Polysulphate

Резюме на тези филми, свързани с разтворимостта на Polysulphate, е достъпно и в следните документи.