Торене на маслодайна рапица и други кръстоцветни зеленчуци с Polysulphate

Торене на маслодайна рапица и други кръстоцветни зеленчуци с Polysulphate

Основни характеристики на тора Polysulphate

 • Идеален серен тор с 48 % SO3, предлагащ допълнително калий (К), магнезий (Mg) и калций (Са), всички в сулфатна форма.
 • Удълженото освобождаване на хранителни вещества намалява риска от отмиване на сулфат.
 • Напълно разтворим, съдържащ всички хранителни вещества, достъпни за усвояване от растенията по време на вегетацията.
 • Отлични характеристики на разпространение; разпръсква се равномерно и точно в полето до 36 m.
 • Ниско съдържание на хлорид, много нисък индекс на соленост, неутрално pH, няма окисляващ ефект.
 • Естествено добит минерал (полихалит), одобрен за биологично земеделие.
 • Тор, произвеждан във Великобритания, с нисковъглероден отпечатък.

 

Очаквани ползи

 • По-добри добиви и качество
 • По-високо съдържание на масла в семенните култури
 • Повишена ефективност на използването на азот

 

Функции на S, K, Mg и Ca при кръстоцветните зеленчуци

 • Сярата е основна съставка на протеините: тя е необходима за синтеза на три от аминокиселините, които съставят истински протеини.
 • Калият осигурява добив и качество, транспортиране на захари, контрол на устиците и е кофактор на много ензими. Намалява податливостта към болести по растенията и въздействието на сушите, и е от съществено значение за ефективното усвояване на азота.
 • Магнезият е от основно значение за фотосинтезата, като е централна част от молекулата на хлорофила и е ключов за запълването на зърното и качеството на листата.
 • Калцият е необходим за силни и здрави култури; той е основен градивен елемент в клетъчните стени и намалява податливостта на заболявания.

Извличане на хранителни вещества (отстраняване) при рапица и някои кръстоцветни зеленчуци

Nutrient Offtakes per tonne - kg/t Offtakes per hectare - kg/ha
  Oilseed rape
grain
Cabbage
fresh
Cauliflower
fresh
Oilseed rape
grain
3.5t/ha
Cabbage
fresh
50 t/ha
Cauliflower
fresh
50 t/ha
K2O (K) 11.0 (9.1) 3.6 (3.0) 4.8 (4.0) 39 (32) 180 (150) 240 (200)
MgO (Mg) 5.0 (3.0) 0.4 (0.3) 0.6 (0.4) 18 (11) 20 (15) 30 (20)
CaO (Ca) 5.7 (4.1) 1.0 (0.7) 3.5 (2.5) 20 (14) 50 (35) 175 (125)

Sources: UK Fertiliser Manual, PDA and Australian Soil Fertility Manual.

Ръководство с основни препоръки за дозиране на сяра

Nitrogen rate Sulphur recommendation guide
kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 50 20
150 75 30
200 100 40
250 125 50


Практически указания за торене на маслодайна рапица (OSR) и други кръстоцветни зеленчуци с Polysulphate

 • Прилагането на 50 kg Polysulphate при семенното легло на маслодайната рапица, засята през есента, осигурява S за ранен растеж на растението и през зимата.
 • Polysulphate може да се прилага самостоятелно или да се включи в смес като част от специална програма за торене.
 • Приложете основната доза Polysulphate през ранна пролет, точно преди или когато започне пролетният растеж. Характеристиките за удължено освобождаване на Polysulphate означават, че ранната пролетна доза ще осигури наличие на K, Mg и Ca, както и основна S, когато културата получи първата си доза N, осигурявайки продължително отделяне на сулфат през периода на активен растеж с минимален риск от загуба поради отмиване.
 • 200 kg/ha Polysulphate обикновено е подходяща основна доза за маслодайна рапица, която осигурява всички необходими количества S и Ca, и 70 % от K и Mg, отстранени от зърното.
 • 200 kg/ha Polysulphate е общата препоръка за кръстоцветни зеленчуци, осигуряваща необходимите S и Ca, заедно с голяма част от K и Mg, отстранени при прибиране на реколтата. Приложете в семенното легло преди редова сеитба или пресаждане.
 • Уверете се, че има достатъчно K от почвата за тези силно взискателни култури; при максимална биомаса те могат да съдържат повече от 300 kg K2O/ha.

Хранителни елементи, доставени от Polysulphate с препоръчителна норма (200 kg/ha) за маслодайна рапица при добив на зърно 3,5 t/ha

Nutrients supplied by Polysulphate at the recommended rate to oilseed rape at 3.5 t/ha grain yield

 

Торене на маслодайна рапица и други кръстоцветни зеленчуци с Polysulphate