Ефективност

 


Как действа Polysulphate

Собствените и независимите опити показват, че Polysulphate е толкова добър, колкото и най-добрите източници на основните хранителни вещества, които съдържа. Освен това може да се разпръсква добре на 24 метра и повече.

Опитите с Polysulphate имат за цел да установят, че основните хранителни вещества в този продукт - сулфат, калий и магнезий са лесно достъпни за растението. Пробите от културите се отглеждат в саксии и получават стандартни източници на чист калиев и магнезиев сулфат, или Polysulphate.

Усвояването на хранителните вещества в Polysulphate от растенията се оказва толкова добро, ако не и по-добро от стандартните, използвани при полеви условия. Резултатите потвърждават ефективността на Polysulphate в качеството му на многокомпонентен тор.

ОТНОСИТЕЛНО УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ОТ POLYSULPHATE В СРАВНЕНИЕ С ЕКВИВАЛЕНТНИ СТАНДАРТНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРОЛНА ПРОБА БЕЗ ВНЕСЕН ТОР
RELATIVE NUTRIENT UPTAKE FROM POLYSULPHATE COMPARED WITH EQUIVALENT STANDARD NUTRIENT SOURCES AND UNFERTILIZED CONTROL

Тези опити са повтаряни многократно през последните десет години, както в саксии, така и на полето. Във всеки от случаите Polysulphate се представя еднакво добре или по-добре от най-добрите стандартни алтернативи.

Теренните опити във Великобритания също така са изследвали реакцията на зелето към сулфатен тор. Резултатите показват 40% по-висок добив при приложение на Polysulphate.

РЕАКЦИЯ НА ДОБИВА НА БЯЛО ЗЕЛЕ КЪМ POLYSULPHATE

(Опит от 2009 г. на терен с дефицит на S)
WHITE CABBAGE YIELD RESPONSE TO POLYSULPHATE

Бяха проведени опити за разпространение. Polysulphate е сух продукт на гранули с размер 2—4 mm, който се предлага в естественото си състояние. Опитите, проведени във Франция, Дания и Германия потвърдиха отличен модел на препокрито разпръскване при 32-метрова ширина с коефициент на изменение 4,3 и добра разпръскваемост до 36 метра.

РАЗПРЪСКВАНЕ НА ЧИСТ POLYSULPHATE
SPREADING STRAIGHT POLYSULPHATE

 

Independent research into the effect of Polhalite fertilizer

Независимо изследване

„Очевидното възстановяване на калий показва, че целият приложен калий [от Polysulphate] е усвоен от тревната площ. Значителни ефекти се наблюдават и при усвояването на магнезий, съдържащ се в прилаганите торове. Съдържанието на сяра в тревната площ е значително повишено спрямо контролната проба.“ Grass pot trial #1, Levington, 1999 г.

„Нивата на калий в тревата бяха значително по-ниски при нетретираната контролна проба. Наблюдава се ефект от процента внесен Polysulphate, като пълният процент е еквивалентен на стандартното приложение. Polysulphate е добър източник на сяра за тревните площи.“ Grass pot trial #2, Levington, 1999 г.

„Резултатите показват, че Polysulphate осигурява сяра в достъпна форма веднага след приложението.“ HDRA organic trial, 2001 г.

„Резултатите показват, че Polysulphate осигурява незабавно наличен източник на сяра за пролетен грах, докато S от елементарна сяра (90 %) не се усвоява от пролетния грах през двумесечния период след прилагането му в почвата.“ Rothamsted trial on spring peas, 2001 г.

„Резултатите за визуална енергичност при реколтата са средно 92 при наторяване с Polysulphate в сравнение със 72 за контролна проба без сяра.“ Cabbage field trial, OAT, 2009 г.