Добив и производство на Polysulphate

Производство на тор Polysulphate

Торът Polysulphate® е нов многокомпонентен тор, добиван изключително в рудник Boulby в Северен Йоркшир в Великобритания. Открит е на 1200 m под земната повърхност, под Северно море по протежение на североизточното крайбрежие на Англия. Добиваме полихалит от слой скала, депозиран преди 260 милиона години.

Тази галерия показва част от работата по добива, преработката и подготовката на този уникален тор, съдържащ разнообразие от хранителни елементи, който се произвежда и разпространява само от ICL Fertilizers.