Торене на пшеница с Polysulphate

Торене на пшеница с Polysulphate

Основни характеристики

 • Многокомпонентен тор: сяра, калий, магнезий и калций под формата на сулфат
 • Натурален минерал (полихалит) с монокристална структура
 • Напълно разтворим, съдържащ всички хранителни вещества, достъпни за усвояване от растенията
 • Ниско съдържание на хлорид, неутрално pH, много нисък индекс на соленост
 • Добро и равномерно разнасяне на полето, най-малко до 36 m
 • Напълно естествен, нисковъглероден отпечатък, одобрен за биологично земеделие

Ункции на S, K, Mg и Ca при пшенични култури

 • Сярата е основна саставка на протеините: S е необходима за синтеза на три от най-важнити аминони
 • Калият осигурява добив и качество: транспорт на захари, контрол на стомата, кофактор е на много ензими, намалява податливостта на болести по растенията
 • Магнезий за добра фотосинтеза: централна част от молекулата на хлорофила
 • Калций за силни и здрави култури: той е основен градивен елемент в клетъчните стени и намалатанатанаватанананаватананатановатананаватананатанаватананаватананатанованатановаа

Препоръки за употреба на сяра въз основа на нормите за приложение на N

Nitrogen rate Sulphur recommendation guide
kg N / ha kg SO 3 / ha kg S / ha
100 25 10
150 38 15
200 50 20
250 63 25

Sources: UK Fertiliser Manual, PDA and Australian Soil Fertility Manual.

Поемане (усвояване) на хранителни вещества от пшенични култури

Nutrient Offtakes (kg / t) Afname (kg / ha)
  grain hay total grain 
5 t / ha
hay
2,5 t / ha
total grain 
8 t / ha
hay 
4 t / ha
total
K 2 O 5.0 12.5 17.5 25 30 55 40 50 90
K 4.1 10.3 14.4 21 21 42 33 41 74
SO3 3.4 1.3 4.7 17 3 20 27 5 32
S 1.4 0.5 1.9 7 1 8 11 2 13
MgO 1.3 0.8 2.1 4 2 8 10 3 13
Mg 0.8 0.2 1.3 4 1 5 6 2 8
CaO 0.6 1.9 2.5 3 5 8 5 7 12
Ca 0.4 1.3 1.7 2 3 5 4 5 9

Source: UNIFA

Практически насоки за торене на пшеница с

 • PolysulphateЕдно торене с Polysulphate ще достави цялото количество сулфат, необходимо на пшеницата
 • Сярата е необходима за балансиране на прилагания азот, така че да могат да се произвеждат пълноценни протеини. Съдържанието на протеин е важен аспект на качеството на пшеничните зърна
 • 100 kg Polysulphate обикновено е подходяща основна доза за пшеница, която осигурява целите необходими количества сяра и калций, както и 50 % или повече от калиевата сол и магнезия, извлечени от културата
 • Уверете се, че се прилага достатъчно количество калиева сол, когато сламата се отстранява от полето
 • Торете с Polysulphate в началото на пролетта
 • При пролетната пшеница наторете с Polysulphate с торовнасяне при сеитбата

Хранителни вещества, доставени от Polysulphate с препоръчителна норма (100 kg/ha) за пшеница при добив на зърно 6 t/ha

Nutriënten geleverd door polysulfaat in de aanbevolen dosis voor tarwe met een opbrengst van 6 ton / ha

Очаквани ползи

 • По-високи добиви
 • По-добро качество на протеините в зърното
 • По-добро хлебопекарно качество
 • Повишена ефективност на използването на азот

 

Wheat Fertilization with Polysulphate