Симптоми на дефицит при растенията

Симптоми на дефицит при растенията

Симптоми на дефицит при растенията

Когато растенията са лишени от основни хранителни вещества, те не успяват да постигнат пълния потенциал на своя добив. Разпознаването на признаците на дефицит помага да се идентифицират нуждите на растенията и така да се отглеждат по-силни култури с по-добри добиви.

Изображенията в тази галерия изтъкват само някои от признаците на дефицит на различни култури.