Торене на маслодайна палма с Polysulphate

Торене на маслодайна палма с Polysulphate

Основни характеристики на тора Polysulphate

 • Идеален серен тор с 48 % SO3, предлагащ допълнително калий (К), магнезий (Mg) и калций (Са), всички в сулфатна форма.
 • Удълженото освобождаване на хранителни вещества намалява риска от излугване на сулфат.
 • Напълно разтворим, съдържащ всички хранителни вещества, достъпни за усвояване от растенията по време на периода на растеж.
 • Отлични характеристики на разпространение; разпространява се равномерно и точно в полето до 36 m.
 • Ниско съдържание на хлорид, много нисък индекс на соленост, неутрално pH, няма окисляващ ефект.
 • Естествено добит минерал (полихалит), одобрен за биологично земеделие.
 • Тор, произвеждан в Обединеното кралство, с нисковъглероден отпечатък.

Функции на S, K, Mg и Ca при посеви от маслодайна палма

 • Сярата е основна съставка на протеините: тя е необходима за синтеза на три от аминокиселините, които съставят истински протеини. Сярата участва в синтеза на масло и увеличава добива на масло.
 • Калият осигурява добив и качество, транспортиране на захари, контрол на устиците и е кофактор на много ензими. Намалява податливостта към болести по растенията и въздействието на сушите, и е от съществено значение за ефективното усвояване на азота. Калият увеличава теглото на гроздовете, намалява неуспеха при формиране на чепки и увеличава показателите за растеж на културите.
 • Магнезият е основен за фотосинтезата, като е централна част от молекулата на хлорофила. Той е ключов за запълването на зърното и качеството на листата и повишава масления биосинтез.
 • Калцият е необходим за силни и здрави култури: той е основен градивен елемент в клетъчните стени и намалява податливостта на заболявания. Калцият намалява респирацията и увеличава както фотосинтезата, така и приемането и употребата на N и K. Помага за смекчаване на въздействието на заболявания по палмите.

Практически насоки за торене на маслодайна палма с Polysulphate

 • Polysulphate е разтворим източник на сяра, калий, магнезий и калций, всички в сулфатна форма и с ниско съдържание на хлориди. Polysulphate в подходящи дози осигурява цялото количество S, Ca и Mg, необходимо за реколтата, и замества значителна част от калия, извлечен от растенията при прибиране на реколтата, без да влияе на pH на почвата.
 • Маслената палмова култура усвоява голямо количество калий при прибиране на реколтата и делът, който не се осигурява от Polysulphate, може да се прилага с люспи, подрязани листа или с калиев хлорид (KCl). Препоръчва се прилагането на полисулфат през влажния сезон, за да се позволи постепенното освобождаване на хранителни вещества и непрекъснато осигуряване на S, K, Mg и Ca през по-дълъг период на растеж на културите, увеличавайки техния асимилационен потенциал.
 • По принцип 500—700 kg/ha Polysulphate е подходяща доза тор за палма, която има балансирано съдържание на всички необходими хранителни вещества.
 • Тази доза допринася за цялостните нужди от S и Ca, необходими за постигане на по-голям добив от културата и може да се прилага повърхностно в капковото напояване (кореновата зона под листата) на растението, смесено с различни източници на NPK, три или четири пъти годишно.

Приблизително извличане на хранителни

Nutrient Offtakes
(kg/t fresh fruit – ff)
Offtakes (kg/ha)
    20 t ff 30 t ff
N 4.85 97.0 145.5
P2O5 1.88 37.6 56.4
K2O 10.50 210.0 315.0
CaO 1.96 39.2 58.8
MgO 2.44 48.4 73.2
SO3 1.16 23.3 34.9

Source: Goh et al., 1999

Хранителни вещества, осигурени чрез приложение на 700 kg/ha Polysulphate за реколта от 30 t/ha пресни плодове от маслодайна палма

Nutrients supplied by an application of 700 kg/ha of Polysulphate for a 30 t/ha harvest of fresh oil palm fruits

Очаквани ползи

 • По-високи добиви
 • По-голям размер и тегло на плодовете
 • Повишено извличане на масло
 • По-балансирано подхранване
 • Повишена ефективност на усвояването на азот
 • По-здрави растения
Торене на маслодайна палма с Polysulphate