Семейството на полисулфатните торове

Моля, свържете се с мен!

Нека да се свържем с Вас, ако имате въпроси относно Polysulphate. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Запознайте се с нашето семейство торове Polysulphate

Създадохме нашето семейство от продукти Polysulphate® с цел да помогнем на повече фермери да постигнат балансирано подхранване на растенията, независимо от това каква култура отглеждат, независимо от вида на почвата и мястото на отглеждане.

С подкрепата на техническата поддръжка и съветите на ICL, нашето семейство торове предлага популярни, практични и ефективни алтернативи на конвенционалните режими на торене.

Комбинирахме нашите задълбочени познания за нуждите на културите с нашето разбиране за практическите условия на земеделието, за да разработим лесни за използване торове и да осигурим продължителна наличност на хранителни вещества от засаждане/сеитба до прибиране на реколтата — често само с едно торене.

От нашето семейство торове изберете продукта, който да осигури точното подхранване, от което се нуждаете за своите посеви.


Тор Polysulphate

Торът Polysulphate® е основата на нашето семейство торове. Това е естествен тор, съдържащ разнообразие от хранителни вещества, добиван и произвеждан във Великобритания единствено от ICL. Той доставя четири хранителни вещества за растенията: сяра (S), калий (К), магнезий (Mg) и калций (Са). Тези хранителни елементи допринасят за постигане на оптимален добив от растенията. Polysulphate® е популярен избор сам по себе си, а вече се предлага и в комбинация с хранителни елементи в състави на други продукти от нашето семейство торове.

Още за Polysulphate

Polysulphate Premium

Polysulphate Premium се получава от полихалит, естествено срещащ се минерал, който съдържа елементи, важни за растежа и функционирането на растенията с цел постигане на високи добиви.

Основната разлика между Polysulphate Premium и останалите продукти от семейството на Polysulphate е неговият външен вид. Polysulphate Premium е оформен в красиви и устойчиви гранули, които осигуряват лесно и оптимално разхвърляне на продукта при торене, без разпрашаване.

Още за Polysulphate Premium

ICL PotashpluS

ICL PotashpluS is a new granular fertilizer formulated using a combination of potash and Polysulphate

ICL PotashpluS® е нов член в семейството на нашите гранулирани торове. Формулиран е с помощта на комбинация от калиева сол (MOP, KCl) и Polysulphate. Въпреки че е основно калиев и фосфатен тор, PotashpluS също така съдържа достатъчно магнезий (Mg) и калций (Ca), и осигурява всички нужди на културите от калий (K) и сяра (S) с едно торене за продължителна наличност през целия вегетационен период.

Още за ICL PotashpluS

ICL PKpluS

ICL PKpluS® е изцяло ново поколение PK (фосфор и калий) гранулирани торове, съдържащи Polysulphate. Тези торове са с балансирани формули с P и K хранителни елементи, без азот (N), но с широк спектър от вторични елементи, като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са). PKpluS се предлага в много варианти и поставя прецизното подхранване на културите на ново ниво.

Още за ICL PKpluS