Основне добриво для орних культур та пасовищ

 


Потреба у внесенні сірчаних добрив

 На сьогоднішній день сульфат визначається як основне добриво для орних культур та пасовищ. Однак більшість сільськогосподарських угідь ніколи ним регулярно не обробляється. Дефіцит сірки є наразі дуже поширеним явищем, а на території Великої Британії, наприклад, підвищення врожайності озимої пшениці після обробки сульфатом, в деяких випадках може сягати 30%, в середньому становлячи 6%. У випадку з посівами хрестоцвітніх культур користь більша, оскільки випробування показують, що озимий олійний ріпак може дати підвищення врожайності на цілих 80%.

Нещодавно британським Відомством з питань домашнього вирощування зернових культур (HGCA) була опублікована замітка «Сірка для зернових культур та олійного ріпаку».

% ПЛОЩ ДЕЯКИХ БРИТАНСЬКИХ ПОСІВІВ, ЯКІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ СІРКОЮ
% AREA OF SOME GB CROPS RECEIVING SULPHUR

Незважаючи на це, кількість випадків внесення сульфатів у посіви залишається низькою. Лише 42% зернових культур проходить регулярну обробку. У випадку з олійним ріпаком, незважаючи на встановлені переваги, лише 65% посівів отримують необхідний їм сульфат. Хоча майже всі культури отримували б від нього користь, можливо, число його внесень було обмежене через брак економних сульфатних добрив, які можна з легкістю розкидати.

Історично так склалося, що в промислово розвинених країнах орні культури та пасовища ніколи не потребували обробки сульфатом. Спалювання вугілля завжди забезпечувало надходження великої кількості сірки шляхом атмосферного осадження.

Обмеження викидівА забезпечило те, що таке осадження тепер складає лише малу частку того, що було раніше. В результаті великі площі оброблюваних земель, особливо площі з легшими ґрунтами або з меншою кількістю опадів, мають дефіцит сірки.

ВИКИДИ СІРКИ (У ВИГЛЯДІ SO2) В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
ЄЕК ООН/ЄПМО, 2010 рік

SULPHUR EMISSIONS (AS SO<sub>2</sub>) IN SOME W EUROPEAN COUNTRIESАзот (N) та сірка (S) є невід'ємними складовими рослинного та тваринного білка, тож тепер, коли сірка більше не є вільно доступною з атмосфери, де б не застосовувались азотні добрива, там для забезпечення врожайності та якості врожаю, ймовірно, буде потреба у сульфатному добриві, що забезпечить необхідний баланс.

Такі бобові культури, як горох, квасоля, люцерна та конюшина, які споживають атмосферний азот, проте наразі позбавлені сірки аналогічного походження, тепер після введення сульфатних добрив майже напевно даватимуть кращий врожай.

На цьому вебсайті представлено сульфатне добриво марки Полісульфат. Цей новий продукт виробляється з полігаліту, що видобувається на території Великої Британії. Складаючись на 48% з SO3, добриво марки Полісульфат слугує надійним та легкодоступним новим джерелом сульфату.