Сірка в ґрунті та рослині

 


У ґрунті сульфат поводить себе як нітрат.

Y рослині азот та сірка виконують функцію невід'ємних структурних елементів білків. Дефіцит сірки суттєво знизить ефективне використання азоту та обмежить синтез білка. З початком індустріалізації чимало ґрунтової сірки надходило з діоксиду сірки, яким забруднювалося повітря (внаслідок спалювання викопного палива). Скорочення викидів послаблює таке джерело атмосферної сірки, що робить внесення збалансованих добрив ще важливішим.

Сірку рослини можуть поглинати лише з ґрунтового розчину у вигляді сульфату. Як і у випадку з легкодоступною селітрою, вона може бути схильною до втрат через вилуговування. Тому рекомендується вносити сульфатне добриво навесні, аби рослина, як і у випадку з нітратом, могла поглинати його в період активного росту. Сірка разом з азотом необхідна для утворення білків, причому вони мають аналогічний час поглинання.

The Sulphur Cycle


infoСірка в елементарній формі

Хоча сірчане добриво легко вивільняється, елементарна сірка, яка знаходиться в складі добрива, повинна бути перетворена в сульфат для того щоб стати доступною шляхом бактеріальної активності в ґрунті. Час, необхідний для цього окислення, непередбачуваний і може зайняти багато місяців,
тому сульфатна форма, необхідна для рослин, може бути недоступною у разі потреби.

Синтез білка

Сірка необхідна для багатьох функцій росту рослин. Як і азот, вона є по суті невід'ємною складовою білка. Тому існує тісний взаємозв'язок між наявним у посівах вмістом азоту та вмістом сірки, причому більшість посівів поглинає близько 1 кг сірки (2,5 кг SO3) на кожні 12 кг азоту.

ОБСЯГИ ПОГЛИНАННЯ SO3 ПШЕНИЦЕЮ, КАРТОПЛЕЮ ТА КАПУСТОЮ В ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ
SO3 UPTAKES BY WHEAT, POTATO AND CABBAGE DURING THE GROWING SEASON

Посіви хрестоцвітніх культур, наприклад, олійного ріпаку, білокачанної та кормової капусти, потребують значно більшої кількості сульфату. Їм потрібна додаткова сірка для виробництва глюкозинолатів, які виконують всередині рослин функцію захисного механізму.

Після поглинання, на відміну від азоту, сірка не рухається проти транспіраційного потоку й не може бути взята зі старого листя, наприклад, для підтримки нових паростків. Тож для задоволення всіх потреб культури в період росту необхідний її достатній і постійний запас у ґрунті.

До ознак дефіциту відносять пожовтіння молодого листя або нових паростків. А через дефіцит азоту, навпаки, спочатку відбувається пожовтіння старішого листя.

В олійного ріпаку з дефіцитом сірки може також спостерігатися пурпурове забарвлення та згортання догори молодого листя, затримка цвітіння та тривале цвітіння, блідий колір квіток, а також зменшена кількість та зменшений розмір стручків.

Ризик виникнення дефіциту сірки може зростати в країнах, де знижується рівень атмосферної сірки, що утворюється внаслідок забруднення повітря через спалювання викопного палива. В США та ЄС спостерігається стрімке скорочення викидів діоксиду сірки. За даними Обсерваторії Землі (яка оприлюднює дані досліджень НАСА), навіть на території Азії, регіону світу, де продукується більшість діоксиду сірки, відбувається скорочення обсягів атмосферної сірки. Викиди діоксиду сірки в Китаї протягом двох періодів у перші дві декади цього століття свідчать про стабільне зменшення забруднення повітря, що, як і в інших постіндустріальних регіонах світу, призведе до меншої присутності сірки в ґрунті.

БАГАТОРІЧНІ СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДІОКСИДУ СІРКИ, ВИМІРЯНІ ВІДКРИТИМ МЕДИЧНИМ ІНСТИТУТОМ (OMI) ПРОТЯГОМ 2005-2007 РОКІВ
Джерело:NASA Earth Observatory (Обсерваторія Землі НАСА)

БАГАТОРІЧНІ СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДІОКСИДУ СІРКИ, ВИМІРЯНІ ВІДКРИТИМ МЕДИЧНИМ ІНСТИТУТОМ (OMI) протягом 2011–2014 років
Джерело:NASA Earth Observatory (Обсерваторія Землі НАСА)