Спосіб дії

 


Яким чином діє Полісульфат

Результати власних та незалежних випробувань довели, що добрива марки Полісульфат прирівнюються до найкращих з доступних джерел основних поживних речовин, що в них містяться. Вони також добре поширюються при розкиданні на відстань 24 метри й більше.

Головна увага у випробуваннях добрив марки Полісульфат була зосереджена на встановленні факту легкої доступності для рослин їхніх основних поживних речовин: сульфатів калію та магнію. Зразки культур вирощували в горщиках, забезпечуючи стандартними джерелами чистих сульфату калію та сульфату магнію, або Полісцльфату.

Поглинання рослинами поживних речовин наявних в Полісульфаті виявилося не гіршим, якщо навіть не кращим за поглинання з уже використовуваного в цій галузі стандартного добрива. Отримані результати підтверджують ефективність Полісульфату як мультипоживного добрива.

ВІДНОСНИЙ ПОКАЗНИК ПОГЛИНАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН З ПОЛІСУЛЬФАТУ У ПОРІВНЯННІ З ЕКВІВАЛЕНТНИМИ СТАНДАРТНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА КОНТРОЛЬНИМ ЗРАЗКОМ БЕЗ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
RELATIVE NUTRIENT UPTAKE FROM POLYSULPHATE COMPARED WITH EQUIVALENT STANDARD NUTRIENT SOURCES AND UNFERTILIZED CONTROL

Зазначені випробування неодноразово повторювалися протягом останніх десяти років, як в умовах горщиків, так і в польових умовах. У кожному з випадків добрива марки Полісульфат за своєю ефективністю були ідентичними до найкращих стандартних альтернатив або кращими за них.

У рамках польових випробувань на території Великої Британії також досліджувалось питання впливу обробки сульфатними добривами на врожайність капусти. Отримані результати свідчили про 40% покращення врожайності після внесення Полісульфату.

ВПЛИВ ПОЛІСУЛЬФАТУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ БІЛОКАЧАННОЇ КАПУСТИ
(Випробування 2009 року на об’єкті з дефіцитом S)

WHITE CABBAGE YIELD RESPONSE TO POLYSULPHATE

Були проведені випробування на предмет розкидання. Полісульфат – це сухий гранульований продукт, розмір гранул якого становить 2-4 мм, що випускається в натуральному стані. Випробування, що проводилися у Франції, Данії та Німеччині, підтвердили чудову структуру розподілення при розкиданні з частковим перекриттям на 32-метровій смузі охоплення з коефіцієнтом коливання 4.3, а також достатнє розподілекння на відстань до 36 метрів.


РОЗКИДАННЯ ЧИСТОГО ПОЛІСУЛЬФАТУ

SPREADING STRAIGHT POLYSULPHATE

Independent research into the effect of Polhalite fertilizer

 Незалежні дослідження

«Очевидні ознаки відновлення калію вказують на те, що весь внесений [за допомогою Полісульфату] калій був поглинений травою. Значні зміни спостерігалися також і в частині поглинання магнію з внесених добрив. Вміст у траві сірки у порівнянні з контрольним зразком було істотно збільшено». Випробування трави в горщиках №1, м. Левінгтон, 1999 рік

«Рівень калію в траві в необробленому контрольному зразку був значно нижчим. Спостерігалося підвищення рівня під дією Полісульфату, при цьому рівень в цілому був еквівалентний рівню аналогічному при стандартній обробці. Полісульфат був для трави добрим джерелом сірки». Випробування трави в горщиках №2, м. Левінгтон, 1999 рік

«Отримані результати вказують на те, що відразу після внесення Полісульфат постачає сірку в доступній формі». Проведене Дослідницькою асоціацією Генрі Даблдей (HDRA) органічне випробування, 2001 рік

«Отримані результати свідчать про те, що Полісульфат слугує безпосередньо доступним джерелом сірки для ярого гороху, причому S з елементарної (90%) сірки протягом двох місяців після його внесення в ґрунт ярим горохом не поглиналася». Проведене Інститутом «Rothamsted» випробування на прикладі ярого гороху, 2001 рік

«Показники візуальної оцінки життєвої сили під час збирання врожаю у випадку обробки Полісульфатом в середньому склали 92 порівняно з 72 у випадку з контрольним зразком без сірки». Випробування на прикладі капусти в польових умовах, ОАТ, 2009 рік