Naturlig, hållbar, pålitlig, organisk mineralgödsel


Finns tillgänglig i sin naturliga form, polyhalit (marknadsförs som Polysulphate® mineralgödsel) och utvinns i Storbritannien och har ett lågt koldioxidavtryck. Det ger pålitliga höga värden med en låg miljöpåverkan.

Till skillnad från blandad eller sammansatt mineralgödsel är polysulfat tillgängligt i sitt naturliga tillstånd. Det bryts, krossas, siktas och fylls på säck utan att involvera någon kemisk separering eller andra industriella processer.

Det är därför en idealisk naturlig källa för alla grödor, speciellt kålväxter, spannmål, baljväxter, grönsaker, klöverrika vallar och grödor till ensilage.

Den låga halten av klorid i gödseln gör den idealisk för användning i kloridkänsliga grödor.

Den naturliga processen med vilken Polysulphate produceras gör det till en mineralgödsel med ett lågt koldioxidavtryck. Detta hjälper odlare att uppnå koldioxidmål som krävs av uppköpare och vissa livsmedelstillverkare.

Det finns uppskattningsvis en miljard ton tillgängligt som bryts i Storbritannien. När den globala efterfrågan på mineralgödsel med sulfat ökar, ger detta jordbrukare i hela Europa och världen en pålitlig källa snarare än en biprodukt.

Polysulphate

 • Licenserat av Soil Association i Storbritannien som en godkänd mineralgödsel med svavel för användning i ekologisk odling
 • Registrerad i listan över produktionsanläggningar för ekologiskt jordbruk i Tyskland
  (Research Institute of Organic Agriculture)
 • Produkt som listas i det italienska registret för BIO-mineralgödsel under D. Lgs. 75/2010
 • Polysulphate Standard Grade är OMRI listat för ekologisk odling i USA
 • Polysulphate Standard Grade är listad på produktlistan OMRI Canada
 • Produkter överensstämmer med förordning (EG) 889/2008 om ekologisk produktion
 • Polysulfat har listats på http://ap.ecocert.com/intrants i den internationella förteckningen över insatsvaror som är tillåtna för ekologiskt jordbruk enligt EC 834/2007, NOP och JAS-förordningen
 • Polysulfat är registrerat i den nederländska insatslistan för ekologiskt jordbruk
 • Standard och granulärt Polysulphate är godkänt för användning i ekologiskt jordbruk av växtskydds- och inspektionsservice (PPIS) från ministeriet för jordbruk och landsbygdens utveckling, Israel
 • Polysulphate är godkänt och listat av InfoXgen som jordbruksanvändning på grundval av EU:s ekologiska förordning (Österrike)
 • Polysulphate bekräftas av Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. för användning i ekologiskt jordbruk i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
 • Polysulphate and Polysulphate Granular are allowed inputs for organic farming under Japanese Regulation JAS (Japanese Agriculture Standard), Japan
 • Polysulphate is on the list of fertilizers classified for use in organic farming in Poland
 • Polysulphate is approved as an input for organic farming in Brazil
 • Polysulphate is included in the Swiss national input list for organic farming