Ważny nawóz dla roślin uprawnych i użytków zielonych

 


Potrzeba zastosowania nawozu siarkowego

Siarczany są obecnie uważane za główny składnik nawozowy dla roślin uprawnych i użytków zielonych.Jednak na większości gruntów uprawnych nie stosuje się jeszcze systematycznego nawożenia siarczanami.
 
Niedobór siarki jest dziś powszechniewystępującym problemem. W Wielkiej Brytanii reakcja wielkości plonów na zastosowanie siarki w uprawie pszenicy
ozimej może wynosić do 30% więcej, a średnio wynosi 6%. W uprawach warzyw
kapustnych korzyści są większe - badania wykazały, że rzepak ozimy może dać plony większe aż do 80%. 
 
Niedawno HGCA opublikowało w Wielkiej Brytanii informację pt. "Siarka dla zbóż i rzepaku".
 

POWIERZCHNIA (%) NIEKTÓRYCH UPRAW OTRZYMUJĄCYCH SIARKĘ W WIELKIEJ BRYTANII
% AREA OF SOME GB CROPS RECEIVING SULPHUR

Jednak pomimo takich przykładów, stosowanie siarczanów w uprawach jest niewielkie. Tylko 42% zbóż otrzymuje systematyczne nawożenie. W rzepaku, pomimo potwierdzonych korzyści, tylko 65% upraw otrzymuje potrzebną ilość siarczanów. Chociaż korzyści odniosłyby prawie wszystkie uprawy, możliwym jest, że stosowanie nawozów z siarką zostało ograniczone ze względu na brak tanich, łatwych w stosowaniu nawozów siarczanowych.

W przeszłości rośliny uprawne i użytki zielone w uprzemysłowionych krajach nigdy nie wymagały stosowania siarki Palenie węglem zawsze dostarczało dużo siarki za pośrednictwem opadów atmosferycznych.

Regulacje dotyczące zanieczyszczeń spowodowały, że opad ten stanowi zaledwie ułamek tego co było dawniej. W rezultacie wielkie areały uprawianych pól mają niedobór siarki, szczególnie te o lżejszych glebach lub mniejszych opadach.

EMISJE SIARKI (JAKO SO2) W NIEKTÓRYCH KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ
UNECE/EMEP, 2010
SULPHUR EMISSIONS (AS SO<sub>2</sub>) IN SOME W EUROPEAN COUNTRIES

Azot (N) i siarka (S) są niezbędnymiskładnikami białka roślinnego i zwierzęcego. W związku z tym, że siarka nie jest już łatwo dostępna z atmosfery, na obszarach gdzie stosuje się nawozy azotowe będzie występować potrzeba zastosowania równoważącego nawozu siarczanowego w celu zapewnienia wysokich plonów i ich jakości.

Rośliny motylkowe takie jak groch, fasola,lucerna i koniczyna, które polegają na azocie atmosferycznym, ale są obecnie pozbawione siarki z tego źródła, z całą pewnością wy

Niniejsza strona internetowa przedstawianowy nawóz siarczanowy Polysulphate™. Produkt ten jest wytwarzany z polihalitu, wydobywanego w Wielkiej Brytanii. Charakteryzujący się 48% zawartością SO3 , Polysulphate zapewnia sprawdzone i łatwo dostępne nowe źródło siarczanów.