Siarka w glebie i roślinie

 


Siarczany zachowują się w glebie podobnie do azotanów

W roślinie azot i siarka są niezbędnymi elementami budulcowymi białek. Niedobór siarki mocno obniża efektywne użycie azotu i ograniczasyntezę białek. Od czasu industrializacji wiele siarki w glebie pochodziło z dwutlenku siarki z zanieczyszczonego powietrza (w wyniku spalania paliw kopalnych). Zmniejszające się emisje redukują to źródłoatmosferycznej siarki, czyniąc stosowanie zrównoważonego nawozu jeszcze ważniejszym.

Siarka może być pobierana przez rośliny z roztworu glebowego wyłącznie w postaci siarczanów. Podobnie jak w przypadku łatwo dostępnych azotanów, może być podatna na straty przez wymywanie. Wiosenne zastosowanie nawozu siarczanowego jest w związku z tym zalecane, by roślina mogła go pobrać w okresie aktywnego wzrostu, tak jak w przypadku azotanów. Siarka wraz z azotem jest niezbędna do tworzenia białek, a okres pobrania przez roślinę jest podobny.The Sulphur Cycle


infoSiarka elementarna

Podczas gdy nawóz siarczanowy jest natychmiast dostępny dla upraw, siarka elementarna musi być przetworzona do siarczanów za pomocą działalności bakterii w glebie zanim stanie się dostępna dla roślin. Czas potrzebny do utlenienia jest trudny do przewidzenia. Proces ten może trwać wiele miesięcy, w związku z czym siarczany mogą nie być dostępne dla rośliny we właściwym momencie.

Synteza białek

Siarka jest niezbędna do wielu funkcjiwzrostowych w roślinie - tak jak azot, jest zasadniczo podstawowym składnikiem białka. Istnieje zatem ścisły związek między ilością azotu i siarki w uprawach, przy czym większość z nich pobiera około 1 kg siarki (2,5 kg SO3) na każde 12 kg azotu. 

POBÓR SO3 PRZEZ PSZENICĘ, ZIEMNIAKI IKAPUSTĘ PODCZAS SEZONU WEGETACYJNEGO
SO3 UPTAKES BY WHEAT, POTATO AND CABBAGE DURING THE GROWING SEASON

Uprawy roślin kapustnych, takie jak rzepak, kapusta i jarmuż, wymagają o wiele więcej siarczanów. Potrzebują dodatkowej siarki do produkcji glukozynolanów, które są wykorzystywane w roślinie jako mechanizm obronny.

Po pobraniu przez roślinę, w przeciwieństwie do azotu, siarka nie porusza się w kierunku przeciwnym do strumienia transpiracji i nie może być pobierana ze starszych liści, aby wspomóc nowy wzrost. W związku z tym należy stale zaopatrywać glebę w siarkę, by zaspokoić wszystkie potrzeby rosnących upraw.

Oznaką niedoboru jest żółknięcie młodych liści lub nowych fragmentów rośliny.Natomiast objawy niedoboru azotu, żółknięcie pokazują się na starszych liściach.

Rzepak z niedoborem siarki może mieć fioletowy odcień i zwinięte ku górze młode liście, opóźnione i długotrwałe kwitnienie, blade kwiaty i mniejszą ilość małych strąków.

Ryzyko niedoboru siarki może wzrosnąć w krajach, w których poziom siarki atmosferycznej - pochodzącej z zanieczyszczonego powietrza ze spalania paliw kopalnych - obniża się. USA i Unia Europejska odnotowały gwałtowne spadki emisji dwutlenku siarki. Według Earth Observatory (które korzysta z danych pochodzących z badań NASA) nawet w Azji, regionie świata w którym produkuje się najwięcej dwutlenku siarki, odnotowuje się obniżone poziomy siarki atmosferycznej. Emisje dwutlenku siarki w Chinach mierzone w dwóch okresach w pierwszych dwóch dekadach tego stulecia pokazały ciągły spadek zanieczyszczenia powietrza, który, tak jak w innych post-industrialnych regionach świata, przełożył się na mniejsze ilości siarki docierającej do gleby.

WIELOLETNIE ŚREDNIE STĘŻEŃ DWUTLENKU SIARKI ZMIERZONE PRZEZ OMI W LATACH 2005-2007
Źródło: NASA Earth Observatory

WIELOLETNIE ŚREDNIE STĘŻEŃ DWUTLENKU SIARKI ZMIERZONE PRZEZ OMI W LATACH 2011-2014
Źródło: NASA Earth Observatory