Z naturalnego minerału, zrównoważony i niezawodny nawóz zrównoważony i niezawodny nawóz naturalnego pochodzenia

 


Wysoka wartość, znikomy wpływ na środowisko

Dostępny w naturalnej postaci polihalit (sprzedawany jako nawóz pod nazwą Polysulphate™) jest wydobywany w Wielkiej Brytani i charakteryzuje się niską emisją dwutlenku węgla. Zapewnia niezawodną, wysoką wartość przy znikomym wpływie na środowisko.

W przeciwieństwie do nawozów mieszanych lub złożonych, Polysulphate jest dostępny w stanie naturalnym. Jest on wydobywany, kruszony, poddawany kontroli i bezpośrednio pakowany, bez stosowania chemicznego rozdzielania ani innych procesów przemysłowych.

Tym samym jest idealnym naturalnym źródłem składników dla wszystkich upraw, zwłaszcza roślin kapustnych, zbóż, roślin motylkowych, pastwisk bogatych w koniczynę i upraw na kiszonkę.

Niska zawartość chloru czyni go idealnym do stosowania przy uprawach wrażliwych na ten pierwiastek.

Dzięki naturalnemu procesowi produkcji Polysulphate jest nawozem niskiej emisji dwutlenku węgla. To pomaga producentom spełniać określone normy emisji węgla wymagane przez sprzedawców i niektórych przetwórców żywności.

Złoża tego surowca wydobywanego w Wielkiej Brytanii szacowane są na jeden miliard ton. Globalne zapotrzebowania na nawozy siarkowe wzrasta, dlatego też Polysulphate zapewnia rolnikom w Europie i na świecie niezawodne źródło tego surowca zamiast produktu ubocznego.

Polysulphate

 • Posiada licencję jako nawóz siarkowy do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydaną przez SoilAssociation w Wielkiej Brytanii
 • Zarejetrowany na liście środków produkcyjnych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
 • Product listed in the BIO fertilizers Italian register as per D. Lgs. 75/2010
 • Polysulphate Standard Grade is OMRI listed for organic use in USA
 • Polysulphate Standard Grade is listed on the OMRI Canada Products List
 • Products are compliant with Regulation (EC) 889/2008 governing organic production
 • Polysulphate is registered in the Dutch inputs list for organic farming
 • Standard and Granular Polysulphate is approved for use in organic farming by the Plant Protection and Inspection Services (PPIS) of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Israel
 • Polysulphate is approved and listed by InfoXgen as farm input on the basis of the EU Organic Regulation (Austria)
 • Polysulphate is confirmed by Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. for use in organic farming (Hungary) in accordance with Council Regulation (EC) No. 834/2007 and Commission Regulation (EC) No. 889/2008
 • Polysulphate and Polysulphate Granular are allowed inputs for organic farming under Japanese Regulation JAS (Japanese Agriculture Standard), Japan
 • Polysulphate is on the list of fertilizers classified for use in organic farming in Poland
 • Polysulphate is approved as an input for organic farming in Brazil
 • Polysulphate is included in the Swiss national input list for organic farming

Polysulphate is approved for organic use in a number of countries around the world