Zapotrzebowanie zwierząt gospodarskich na siarkę

 


Tak jak rośliny uprawne, użytkie zielone również wymagają nawozu siarczanowego.

Zapewnienie zdrowej diety przeżuwaczom jest niezwykle ważne. Nawet na obszarach, na których obornik i gnojowica są podawane do gleby, dodatkowe dawki są często niezbędne.

W Wielkiej Brytanii tylko ok. 10% użytków zielonych otrzymuje obecnie nawóz siarczanowy. Ale niedobór zmniejszy plony traw i skuteczność wykorzystania azotu,zwiększy straty azotanów i obniży zawartość i strawność cukrów*. Trawa uprawiana na kiszonkę jest szczególnie narażona na niedobór siarki.

Tak jak w przypadku roślin uprawnych,trawa również wymaga równowagi pomiędzy azotem a siarką dla zawartości białka, a brak siarki doprowadzi do zmniejszenia plonów i zwiększonych poziomów azotu niebiałkowego w paszy (zob. tabelę).

KORZYSTNY WPŁYW NAWOŻENIA S NA ZAWARTOŚĆ NIEBIAŁKOWEGO N W TRAWACH
Źródło: Baker A.A. i in. Sulphur Inst J. 9(1), 14-16

Badania na kiszonce przeprowadzone przez IGER w ośrodku North Wyke (obecnie część ośrodka Rothamsted Research, Wielka Brytania) wykazały, że plony suchej masy wzrosły o 35% na przestrzeni trzech koszeń na glebach piaszczysto gliniastych na których zastosowano siarczany**. Straty azotanów zostały zmniejszone do 82%, podczas gdy zawartość białka właściwego i rozpuszczalnych cukrów w kiszonce zwiększyła się odpowiednio o 25% i 30%.

Co być może ważniejsze, mikroorganizmyw żwaczu również potrzebują odpowiedniej równowagi pomiędzy azotem a siarką. W przypadku niedoboru siarki w trawie nie będą w stanie wykorzystać całego potencjału jej wartości odżywczej. To oznacza, że faktyczna strawność (wartość D) paszy jest obniżona i część jej wartości odżywczej zostaje zmarnowana (zob. wykresy).

DZIENNY PRZYROST ŻYWEJ MASY JAGNIĄT WZRASTA WRAZ Z POPRAWĄ STOSUNKU N:S W PASZY
Źródło: Rendig and Weir, J. Anim. Sci. 16(2)
DAILY LIVEWEIGHT GAIN OF LAMBS INCREASES AS FEED N:S RATIO IMPROVES

ULEPSZONA PROPORCJA N:S ZWIĘKSZA WARTOŚĆ D PASZY DLA KRÓW MLECZNYCH
Źródło: Bouchard and Conrad, J. Dairy Sci.56
IMPROVED N:S RATIO INCREASES D-VALUE OF FEED FOR DAIRY COWS

Siarka z obornika i gnojowicy

Obornik i gnojowica z gospodarstwazawierają znaczące ilości siarki. Gdy są świeże, większość siarki jest dostępna dla rośliny. Ale podczas przechowywania aktywność bakterii beztlenowych może zredukować siarczany do siarczków ipołączyć je w związki organiczne. Te nie mogą być wykorzystane przez rośliny, lecz z czasem stopniowo utleniają się z powrotem do siarczanów.

Jest niewiele wiarygodnych danych dotyczących faktycznej dostępności siarki w oborniku przechowywanym w magazynach, dlatego należy przyjąć, że przyczynia się on do ogólnych zapasów w glebie niż dostarcza wystarczających składników pokarmowych dla bieżących.

*G Fisher, J Buss et al, 2011, Grassland Report, British Grassland Society, UK
**L Brown, D Scholefield, et al, 2000, The effect of sulphur application on the efficiency of nitrogen use in two contrasting grassland soils,Journal of Agricultural Science, Vol 135