Nawożenie pszenicy za pomocą Polysulphate

Nawożenie pszenicy za pomocą Polysulphate

Główne cechy

 • Nawóz wieloskładnikowy: siarka, potas, magnez i wapń w formie siarczanów
 • Naturalny minerał (polihalit) o strukturze pojedynczego kryształu
 • W pełni rozpuszczalny, ze wszystkimi składnikami dostępnymi do pobrania przez roślinę
 • Niska zawartość chlorków, obojętne pH,bardzo niski wskaźnik zasolenia
 • Doskonałe właściwości ułatwiające równomierny rozrzut o szerokości do 36 m w polu
 • Całkowicie naturalny, o niskiej emisji dwutlenku węgla, zatwierdzony do użytku w rolnictwie ekologicznym

Funkcje S, K, Mg i Ca w uprawach pszenicy

 • Siarka jest zasadniczym składnikiem białek: jest potrzebna do syntezy trzech niezbędnych aminokwasów.
 • Potas wpływa na ilość i jakość plonów: transport cukrów, regulację zamykania i otwierania aparatów szparkowych, jest kofaktorem wielu enzymów, obniża podatność roślin na choroby
 • Magnez dla wysokiej wydajności procesu fotosyntezy: centralna cząsteczki chlorofilu.
 • Wapń dla mocnych i zdrowych upraw: główny budulec ścian komórkowych, obniża podatność roślin na choroby

Zalecenia nawożenia siarką w oparciu odawki zastosowanego azotu

Dawka azotu

Zalecane dawki siarki

kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 25 10
150 38 15
200 50 20
250 63 25


Pobór (usunięcie) składników przez uprawę pszenicy

pokarmowy

Pobór (kg/t)

Pobór (kg/ha)

  Ziarno Słoma Razem Ziarno
5 t/ha
Słoma
2,5 t/ha
Razem Ziarno
5 t/ha
Słoma
4 t/ha
Razem
K2O 5.0 12.5 17.5 25 30 55 40 50 90
K 4.1 10.3 14.4 21 21 42 33 41 74
SO3 3.4 1.3 4.7 17 3 20 27 5 32
S 1.4 0.5 1.9 7 1 8 11 2 13
MgO 1.3 0.8 2.1 4 2 8 10 3 13
Mg 0.8 0.2 1.3 4 1 5 6 2 8
CaO 0.6 1.9 2.5 3 5 8 5 7 12
Ca 0.4 1.3 1.7 2 3 5 4 5 9

Źródło: UNIFA

Praktyczne zalecenia dotyczące nawożenia pszenicy Polysulphate

 • Jedno zastosowanie nawozu Polysulphate pokrywa całkowite zapotrzebowanie pszenicy na siarczany
 • Siarka jest potrzebna do zrównoważenia podanego azotu, tak by mogły powstać kompletne białka. Zawartość białka jest ważnym aspektem jakości ziarna pszenicy
 • 100 kg nawozu Polysulphate jest zazwyczaj wystarczającą dawką dla pszenicy, pokrywając zapotrzebowanie na całą siarkę i wapń oraz na 50% lub więcej usuniętego wraz z ziarnem potasu i magnezu
 • Należy zadbać o uzupełnienie potasu gdy z pola zabieramy słomę
 • Stosować Polysulphate wczesną wiosną, w momencie gdy zacznie się wzrost pszenicy ozimej - zazwyczaj we wczesnej fazie krzewienia
 • Dla pszenicy jarej należy zastosować Polysulphate podczas siewu

Składniki dostarczone uprawie pszenicy z Polysulphate przy zalecanej dawce (100 kg/ha) przy plonie ziarna 6 t/ha

Nutrients supplied by Polysulphate at the recommended dose to wheat crop at 6 t/ha grain yield

Oczekiwane korzyści

 • wyższe plony
 • lepsza jakość białek ziarna
 • ulepszone właściwości dotyczące wypiekania
 • zwiększona efektywność wykorzystania azotu

 

Nawożenie pszenicy za pomocą Polysulphate