Jest dla rolników doskonałą propozycją wśród nawozów siarczanowych

 


Wydobądź to co najlepsze z Polysulphate

Polysulphate™ ma szereg istotnych zalet, które wśród nawozów siarczanowych czynią go dla rolników doskonałą ofertą. Polysulphate™ oferuje roślinom uprawnym wykorzystanie ich pełnego potencjału.

Główne cechy Polysulphate:

 • Łatwo dostępny rozpuszczalny, w postaci siarczanów, do bezpośredniego użycia
 • Nowa, granulowana postać siarki, oferująca elastyczność w indywidualnym dostosowaniu dawki do potrzeb danego pola
 • Skoncentrowany, dzięki czemu ma małe wymagania dotyczące magazynowania, rozsiewa się go szybko
 • Źródło potasu, magnezu i wapnia , co stanowi dodatkową zaletę
 • Niska zawartość chlorków, co czyni goodpowiednim dla upraw wrażliwych na ten pierwiastek
 • Nieszkodliwy dla środowiska, jako że jeststosowany w swojej naturalnej postaci -bez przetwarzania, produktów ubocznych, nie zakwasza gleby
 • Pochodzący z Wielkiej Brytanii, z gwarancją bezpiecznych dostaw produktu o niskiej emisji dwutlenku węgla

Zalecenia dla roślin uprawnych

Polysulphate może być stosowany jednorazowo, wiosną na początku wegetacji. Celem jest dostosowanie zapotrzebowania roślin na siarkę do ich potrzeb co do azotu. Tam gdzie dawki azotu są różne, np. w systemach rolnictwa precyzyjnego, nawożenie Polysulphate może być indywidualnie zróżnicowane by jak najlepiej dostosować ilość siarki do ilościzastosowanego azotu.

Zboża i rośliny oleiste

 • Stosować jako nawóz prosty na początku wiosennej wegetacji
 • Łatwo dostępny, uprawa pobierze nawóz wraz z azotem w trakcie okresu wiosennej wegetacji
 • Stosować dla roślin oleistych by zoptymalizować zbiory oraz syntezę białkai oleju
 • Stosować w pszenicach chlebowych by zapewnić wysokiej jakości plony i białka w ziarnie
 • Stosować w uprawie jęczmienia browarnego zapewniając wyższe plony o wysokiej jakości

Groch

 • Stosować bezpośrednio do podłoża albo niedługo po wschodach
 • Nawóz bez azotu, zapewniający uprawom łatwo przyswajalną siarkę
 • Wykorzystywany przez roślinę wewczesnym stadium, by stymulować proces wiązania azotu, zachodzący w brodawkach korzeniowych i dla syntezy białka w roślinie

Warzywa kapustne

 • Uprawy warzyw kapustnych okazały się szczególnie reagować na Polysulphate
 • Stosować jako nawożenie podstawowe, zwłaszcza na lekkich glebach wysokiego ryzyka

Zalecenia dla producentów zwierząt gospodarskich

Nawożenie obornikiem i gnojowicą niepowinno być traktowane jako dostarczenieniezawodnego źródła dostępnej siarki.Natomiast dobrze sprawdzają się one jakoźródła utrzymania zapasów siarki w glebie (zob Siarka z obornika i gnojowicy).

Z tego powodu Polysulphate powinien byćstosowany w oparciu o zapotrzebowanie naazot w celu osiągnięcia optymalnego wzrostu traw w ciągu sezonu przy odpowiedniej proporcji N:S.

Pastwiska koszone

 • Stosować po każdym koszeniu roślin na kiszonkę, by uzupełnić pobrany azotu iutrzymać proporcję N:S.
 • Lżejsze gleby mogą wymagać również zastosowania nawozu na początku wiosny.

Pastwiska wypasane

 • Stosować w systemie rotacyjnym po przejściu zwierząt na inną kwaterę
 • Jeśli zwierzęta wypasane są bez rotacji wsposób ciągły, zwłaszcza na lżejszych glebach, stosować wcześnie na początku wiosny.

Pastwiska koniczynowe

 • Zapewnia doskonałe zwiększenie zapasów siarki dla późno rozwijającej się koniczyny
 • Stosować w trakcie trwania wiosennej wegetacji - wcześniej rosnąca życica pochłania zasoby siarki z gleby.