Z naturalnego minerału, zrównoważony i niezawodny nawóz zrównoważony i niezawodny nawó

 


Wysoka wartość, znikomy wpływ na środowisko

Dostępny w naturalnej postaci polihalit (sprzedawany jako nawóz pod nazwą Polysulphate™) jest wydobywany w Wielkiej Brytani i charakteryzuje się niską emisją dwutlenku węgla. Zapewnia niezawodną, wysoką wartość przy znikomym wpływie na środowisko.

W przeciwieństwie do nawozów mieszanych lub złożonych, Polysulphate jest dostępny w stanie naturalnym. Jest on wydobywany, kruszony, poddawany kontroli i bezpośrednio pakowany, bez stosowania chemicznego rozdzielania ani innych procesów przemysłowych.

Tym samym jest idealnym naturalnym źródłem dla wszystkich upraw, zwłaszcza roślin kapustnych, zbóż, roślin motylkowych, pastwisk bogatych w koniczynę i upraw na kiszonkę.

Niska zawartość chloru czyni go idealnym do stosowania przy uprawach wrażliwych na ten pierwiastek.

Dzięki naturalnemu procesowi produkcji Polysulphate jest nawozem o niskiej emisji dwutlenku węgle. To pomaga producentom spełniać określone normy emisji węgla wymagane przez sprzedawców i niektórych przetwórców żywności.

Złoża tego surowca wydobywanego w Wielkiej Brytanii szacowane są na jeden miliard ton. Globalne zapotrzebowania na nawozy siarkowe wzrasta, dlatego też Polysulphate zapewnia rolnikom w Europie i na świecie niezawodne źródło tego surowca zamiast produktu ubocznego.

Polysulphate

 • Posiada licencję jako nawóz siarkowy do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydaną przez SoilAssociation w Wielkiej Brytanii
 • Posiada licencję jako nawóz siarkowy do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydaną przez Organic Farmers and Growers w Wielkiej Brytanii
 • Zarejetrowany na liście środków produkcyjnych do stosowania w rolnictwie ekologicznym przez FiBL w Niemczech
 • (Research Institute of Organic Agriculture)
 • Product listed in the BIO fertilizers Italian register as per D. Lgs. 75/2010
 • Polysulphate Standard Grade is OMRI listed for organic use in USA
 • Polysulphate Standard Grade is listed on the OMRI Canada Products List
 • Products are compliant with Regulation (EC) 889/2008 governing organic production
 • Polysulphate is registered in the Dutch inputs list for organic farming
 • Standard and Granular Polysulphate is approved for use in organic farming by the Plant Protection and Inspection Services (PPIS) of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Israel
 • Polysulphate is approved and listed by InfoXgen as farm input on the basis of the EU Organic Regulation (Austria)

Polysulphate is approved for organic use in a number of countries around the world