Hnojivo Polysulphate při výživě pšenice a ječmene

Hnojivo Polysulphate při výživě pšenice a ječmene

Hlavní charakteristika hnojiva Polysulphate

 • ideální vícesložkové síranové hnojivo s 48% obsahem SO3 a přídavkem draslíku, hořčíku a vápníku, vše ve formě síranů.
 • prodloužené uvolňování živin snižuje riziko ztrát síranů vymýváním.
 • plně rozpustné, v období růstu jsou rostlině dostupné všechny živiny.
 • vynikající rozmetatelnost; lze přesně a rovnoměrně rozmetat až do vzdálenosti 36 m.
 • nízký obsah chloridů, velmi nízký index zasolení, neutrální pH, nemá okyselující účinek.
 • přírodní minerál (polyhalit) schválený pro ekologické zemědělství.
 • vyrobené ve Velké Británii s nízkou uhlíkovou stopou.

 

Význam S, K, Mg a Ca u obilovin

 • Síra je nezbytný stavební prvek bílkovin: je potřebná pro syntézu tří aminokyselin, z kterých se tvoří bílkoviny.
 • Draslík zajišťuje výnos a kvalitu, napomáhá transportu cukrů, řídí otevírání a zavíraní průduchů a je kofaktorem mnoha enzymů. Snižuje náchylnost rostlin k chorobám, omezuje vliv sucha a je nezbytný pro efektivní využití dusíku.
 • Hořčík má základní význam pro fotosyntézu, protože je ústřední součástí molekuly chlorofylu, rovněž je klíčový pro tvorbu zrna.
 • Vápník posiluje rostliny; je hlavním stavebním prvkem buněčných stěn a snižuje náchylnost rostlin k chorobám.

Rámcové doporučení pro výživu sírou

dávka dusíku rámcová dávky síry
kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 25 10
150 38 15
200 50 20
250 63 25


Odběr živin ozimou i jarní pšenicí a ječmenem

Živina Odběr (kg/t) Odběr (kg/ha)
  Pšenice a ječmen ozimy jařiny
  zrno sláma zrno
8 t/ha
sláma
4 t/ha
celkem zrno
6 t/ha
sláma
3 t/ha
celkem
ozim jařina
K2O 5.6 9.5 12.5 45 38 83 34 38 72
K 4.6 7.9 10.4 37 32 69 28 32 60
MgO 2.0 1.2 1.3 16 5 21 12 4 16
Mg 1.2 0.7 0.8 10 3 13 8 2 10
CaO 0.6 1.9 1.9 5 8 13 4 6 10
Ca 0.4 1.4 1.4 4 6 10 3 4 7

Zdroj: UK Fertilizer Manual, PDA and UNIFA

Praktické rady pro výživu obilovin hnojivem Polysulphate

 • jediná aplikace hnojiva Polysulphate pokryje u obilovin veškeré nároky na síru.
 • Polysulphate lze aplikovat samostatně nebo jako součást směsí či konkrétních programů výživy.
 • Síra je potřebná k vyvážení aplikovaného dusíku, aby mohlo dojít k syntéze komplexních bílkovin. Obsah bílkovin je důležitým aspektem pro kvalitu zrna.
 • 100 kg/ha hnojiva Polysulphate se obecně považuje za dávku vhodnou pro obiloviny, která dodáv veškerou potřebnou síru a vápník i velkou část draslíku a hořčíku, které se odeberou se zrnem při sklizni.
 • pokud z pole sklízíte i slámu, zajistěte dostatečnou dávku draslíku.
 • Polysulphate aplikujte brzy z jara, jakmile ozimy začnou růst - obyčejně v časné fázi sloupkování.
 • u jarních obilovin zapracuje Polysulphate do půdy před setím.

Živiny dodané obilovinám hnojivem Polysulphate při doporučené dávce (100 kg/ha) a výnosu 6-8 t/ha zrna

Nutrients supplied by Polysulphate at the recommended dose (100 kg/ha) to cereal crops at 6-8 t/ha grain yield


Očekávané výhody

 • vyšší výnosy
 • vyšší kvalita bílkovin obsažených v zrnu
 • lepší pekařské, sladařské a krmné vlastnosti
 • zvýšená efektivita využití dusíku

 

Výživa pšenice a ječmene hnojivem Polysulphate