Hnojivo Polysulphate při výživě řepky a brukvovitých

Hnojivo Polysulphate při výživě řepky a dalších brukvovitých rostlin

Hlavní charakteristika hnojiva Polysulphate

 • ideální vícesložkové síranové hnojivo s 48% obsahem SO3 a přídavkem draslíku, hořčíku a vápníku, vše ve formě síranů.
 • prodloužené uvolňování živin snižuje riziko ztrát síranů vymýváním.
 • plně rozpustné, v období růstu jsou rostlině dostupné všechny živiny.
 • vynikající rozmetatelnost; lze přesně a rovnoměrně rozmetat až do vzdálenosti 36 m.
 • nízký obsah chloridů, velmi nízký index zasolení, neutrální pH, nemá okyselující účinek.
 • přírodní minerál (polyhalit) schválený pro ekologické zemědělství.
 • vyrobené ve Velké Británii s nízkou uhlíkovou stopou.

Očekávané výhody

 • vyšší výnosy a kvalita
 • vyšší obsah oleje u olejnin
 • vyšší efektivita využití dusíku

Význam S, K, Mg a Ca u brukvovitých

 • Síra je nezbytný stavební prvek bílkovin: je potřebná pro syntézu tří aminokyselin, z kterých se tvoří bílkoviny.
 • Draslík zajišťuje výnos a kvalitu, napomáhá transportu cukrů, řídí otevírání a zavíraní průduchů a je kofaktorem mnoha enzymů. Snižuje náchylnost rostlin k chorobám, omezuje vliv sucha a je nezbytný pro efektivní využití dusíku.
 • Hořčík má základní význam pro fotosyntézu, protože je ústřední součástí molekuly chlorofylu, rovněž je klíčový pro tvorbu zrna a kvalitu listů.
 • Vápník posiluje rostliny; je hlavním stavebním prvkem buněčných stěn a snižuje náchylnost rostlin k chorobám.

Odběr živin řepkou a další brukvovitou zeleninou

Živina Odběr na tunu - kg/t Odběr na hektar - kg/ha
  Řepka
zrno
Zelí
čerstvé
Květák
čerstvý
Řepka
zrno
3.5t/ha
Zelí
čerstvé
50 t/ha
Květák
čerstvý
50 t/ha
K2O (K) 11.0 (9.1) 3.6 (3.0) 4.8 (4.0) 39 (32) 180 (150) 240 (200)
MgO (Mg) 5.0 (3.0) 0.4 (0.3) 0.6 (0.4) 18 (11) 20 (15) 30 (20)
CaO (Ca) 5.7 (4.1) 1.0 (0.7) 3.5 (2.5) 20 (14) 50 (35) 175 (125)

Zdroj: UK Fertiliser Manual, PDA and Australian Soil Fertility Manual.

Výživa sírou - rámcové doporučení

dávka dusíku rámcové doporučení pro síru
kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 50 20
150 75 30
200 100 40
250 125 50


Praktické rady pro výživu řepky a dalších brukvovitých rostlin hnojivem Polysulphate

 • Aplikace 50 kg hnojiva Polysulphate do půdy pro výsev ozimé řepky zajistí dostatek S pro raný růst i přezimování rostlin.
 • Polysulphate lze aplikovat samostatně nebo jako součást směsí či konkrétně sestavených programů výživy.
 • Hlavní dávku hnojiva Polysulphate aplikujte brzy na jaře, těsně před nebo se začátkem jarního růstu. Díky prodloužené charakteristice uvolňování zajistí časná jarní dávka hnojiva Polysulphate čerstě dostupný K, Mg, Ca i S v době, kdy rostliny obdrží svoji první dávku N, a stálý přísun síranů v průběhu aktivního růstu s minimálním rizikem ztrát způsobených vymýváním.
 • Obecně se pro řepku doporučuje 200 kg/ha hnojiva Polysulphate, což dodá veškerou potřebnou S a Ca a 70% K a Mg, které se odeberou se zrnem.
 • Rámcové doporučení pro brukvovité je 200 kg/ha hnojiva Polysulphate, což zajistí nezbytnou S a Ca i většinu K a Mg, které odebere sklizeň. Zapracujte do půdy před setím či sázením.
 • Zajistěte těmto náročným rostlinám v půdě dostatek K; při maximu živé hmoty mohou obsahovat i více než 300 kg K2O/ha.

Živiny dodané řepce hnojivem Polysulphate při doporučované dávce (200 kg/ha) a výnosu 3.5 t/ha zrna

Nutrients supplied by Polysulphate at the recommended rate to oilseed rape at 3.5 t/ha grain yield

 

Výživa řepky a brukvovitých hnojivem Polysulphate

Chci více informací!

Rádi Vás budeme co nejdříve kontaktovat a poskytneme Vám veškeré doplňující informace, které jste zde sami nenalezli.