Hnojivo Polysulphate při výživě brambor

Hnojivo Polysulphate při výživě brambor

Hlavní charakteristika hnojiva Polysulphate

 • ideální vícesložkové síranové hnojivo s 48% obsahem SO3 a přídavkem draslíku (14% K2O), hořčíku (6% MgO) a vápníku (17% CaO), vše ve formě síranů.
 • prodloužené uvolňování živin snižuje riziko ztrát síranů vymýváním na začátku sezóny.
 • plně rozpustné, v období růstu jsou rostlině dostupné všechny živiny.
 • vynikající rozmetatelnost; lze přesně a rovnoměrně rozmetat až do vzdálenosti 36 m.
 • nízký obsah chloridů, velmi nízký index zasolení, neutrální pH, nemá účinek vápnění.
 • přírodní minerál (polyhalit) schválený pro ekologické zemědělství.
 • vyrobené ve Velké Británii s nízkou uhlíkovou stopou.

Účinek S, K, Mg a Ca na brambory

 • síra je nezbytný stavební prvek bílkovin: je potřebná pro syntézu tří aminokyselin, z kterých se tvoří bílkoviny. Je nutná pro vysokou efektivitu využití dusíku.
 • draslík zajišťuje výnos a kvalitu, napomáhá transportu cukrů, řídí otevírání a zavíraní průduchů a je kofaktorem mnoha enzymů. Snižuje náchylnost rostlin k chorobám, omezuje vliv sucha a je nezbytný pro efektivní využití dusíku.
 • hořčík má základní význam pro fotosyntézu, protože je ústřední součástí molekuly chlorofylu.
 • vápník posiluje rostliny; je hlavním stavebním prvkem buněčných stěn a snižuje náchylnost rostlin k chorobám. Rozpustný vápník je důležitý pro kvalitnější povrch slupky.

Practické rady pro výživu brambor hnojivem Polysulphate

 • hnojivo Polysulphate s nízkým obsahem chloridů je síranový zdroj vodorozpustného draslíku, hořčíku a vápníku, čímž dodává veškerou potřebnou síru, hořčík a vápník i značnou část draslíku, které se odeberou sklizní, aniž by to mělo vliv na pH půdy.
 • brambory odebírají při sklizni velké množství draslíku a množství, které se nedodá ve formě hnojiva Polysulphate lze doplnit pomocí chloridu draselného, který se zapracuje do půdy 1-2 měsíce před sázením. Díky tomu se nežádoucí chloridy posunou se srážkami hlouběji do půdního profilu, mimo dosah kořenů brambor.
 • jako vhodná dávka pro brambory se obyčejně uvádí 400 kg/ha hnojiva Polysulphate, zapracovat přímo do půdy před sázením nebo aplikovat jakou součást směsného hnojiva při sázení.
 • díky prodloužené charakteristice uvolňování poskytuje hnojivo Polysulphate rostoucím rostlinám stálý zdroj živin.

Odhadovaný odběr živin bramborami

Živina Odběr (kg/t) Odběr (kg/ha)
  brambory 50 t/ha brambor
K2O 5.8 290
K 4.8 240
MgO 0.4 20
Mg 0.25 12
CaO 0.5 25
Ca 0.35 17


Rámcový poměr živin, které dodá hnojivo Polysulphate při dávce 400 kg/ha a výnosu 50 t/ha brambor

Guideline proportions of nutrients supplied by Polysulphate fertilizer at 400 kg/ha to a 50 t/ha potato crop
Zdroj: UK Fertiliser Manual, PDA and UNIFA

Očekávané výhody

 • vyšší výnos
 • lepší povrch slupky
 • větší obsah sušiny
 • zvýšená efektivita využití dusíku

 

Hnojivo Polysulphate při výživě brambor