Ideální síranové hnojivo pro všechny zemědělce

 


Všestranný Polysulphate

Hnojivo Polysulphate® nabízí řadu klíčových výhod, které z něj činí ideální síranové hnojivo pro všechny zemědělce. Umožňuje plně využít potenciálu u celé řady rostlin. 

Polysulphate je:

 • okamžitě dostupný – ihned k použití v již rozpustné síranové podobě
 • nová granulovaná forma síry, která nabízí možnost flexibilně upravovat způsoby aplikace
 • koncentrovaný, bez vysokých nároků na skladování, snadno aplikovatelný
 • navíc dodá i draslík, hořčík a vápník
 • vhodný pro citlivé rostliny díky nízkému obsahu chloridů
 • neškodný pro životní prostředí, protože se používá ve své přírodní formě - nijak se dále nezpracovává, nevznikají odpady, neokyseluje prostředí
 • hnojivo, které se těží ve Velké Británií a dodává na trh s minimální uhlíkovou stopou.

Doporučení pro polní plodiny

Polysulphate lze aplikovat v jediné dávce na začátku jarního růstu. Cílem je doplnit zásoby síry tak, aby odpovídaly dávkám dusíku.

Pokud se dávky dusíku liší, například v systémech přesného zemědělství, lze výživu hnojivem Polysulphate nezávisle upravovat tak, aby co nejlépe odpovídala celkovému dávkování dusíku.

Obiloviny a olejniny

 • aplikujte jako jednodruhové hnojivo na začátku jarního růstu
 • živiny jsou okamžitě dostupné, a proto je rostlina přijme společně s dusíkem v průběhu jarního růstu
 • aplikace u řepky optimalizuje výnos a podpoří syntézu proteinů a tuků
 • aplikace u pekařské pšenice zlepší výnos a zajistí vyšší obsah proteinů v zrnu
 • aplikace u sladového ječmene optimalizuje výnos i kvalitu

Hrách

 • aplikujte před setím nebo krátce po vyklíčení
 • hnojivo bez obsahu N dodá rostlinám okamžitě dostupnou síru
 • rostlina ho využije v raných fázích v procesu biologické fixace dusíku, který probíhá v kořenových hlízkách a rovněž pro syntézu proteinů v rostlině.

Brukvovitá polní zelenina

 • rostliny z čeledi brukvovitých reagují obzvlášť dobře
 • aplikujte jako základní hnojivo zejména na rizikových lehkých půdách

Doporučení pro chovatele skotu

Aplikaci hnoje a močůvky nelze považovat za spolehlivý zdroj okamžitě dostupných síranů. Vhodnější je s nimi počítat pro udržení zásob síry v půdě (viz Síra z hnoje a močůvky).

Hnojivo Polysulphate by se proto mělo aplikovat v souladu s dávkováním dusíku, protože správný poměr N:S je u pícnin klíčem k dosažení optimálního růstu v průběhu celé sezóny.

Trvalé travní porosty

 • aplikujte po každém sečení siláže jako doplněk výživy dusíkem a pro zachování poměru N:S
 • na lehčích půdách může být rovněž nutná aplikace na začátku jara.

Pastviny

 • u rotačních pastevních systémů aplikujte po odsunutí skotu
 • u kontinuální pastvy a zejména na lehčích půdách aplikujte na začátku jara.

Traviny a jeteloviny

 • poskytuje vynikající zdroj síry pro později rostoucí jetel
 • aplikujte až v průběhu jarního růstu – ranější jílky využijí zásob síry v půdě.