Spolehlivé přírodní hnojivo pro organickou produkci

 


Vysoce hodnotné s malým dopadem na životní prostředí

Polyhalit, který se na trh dodává jako hnojivo Polysulphate® se těží ve Velké Británii a díky své přírodní formě zanechává jen nízkou uhlíkovou stopu. Představuje vysoký přínos s minimálním dopadem na životní prostředí.

Narozdíl od směsných či vícesložkových hnojiv se Polysulphate dodává ve své přírodní podobě. Vytěží se, rozdrtí, zkontroluje a napytluje. Výroba nezahrnuje žádnou chemickou separaci či jiné průmyslové procesy.

Proto je ideálním přírodním zdrojem živin pro všechny plodiny, zejména pro brukvovité, obiloviny, luštěniny, polní zeleninu, travní porosty s podílem jetelovin a pícniny na siláž. 

Díky nízkému obsahu chloridů je rovněž vhodné pro plodiny, které jsou na obsah chloridů citlivé.

Polysulphate se vyrábí zcela přirozeným postupem, a proto se jedná o hnojivo s velmi nízkou uhlíkovou stopou. Pěstitelům tak umožňuje dosáhnout uhlíkové hodnoty požadované prodejci i některými výrobci potravin.

Zásoby v hlubinném dole ve Velké Británii se odhadují zhruba na miliardu tun. Vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce po síranových hnojivech představuje toto množství pro pěstitele z Evropy i zbytku světa skutečně spolehlivou surovinovou základu a ne jen doplňkový zdroj suroviny.

Polysulphate

 • získal licenci jako síranové hnojivo schválené pro organické použití organizací Soil Association ve Velké Británii.
 • výzkumný ústav FiBL jej zapsal na seznamu schválených produkčních prostředků pro organickou produkci v Německu.
 • je zapsaný v italském registru BIO hnojiv pod značkou D. Lgs. 75/2010.
 • standardní i granulovaná forma hnojiva Polysulphate je zapsaná na seznamu prostředků pro organické použití OMRI v USA.
 • standardní i granulovaná forma hnojiva Polysulphate je zapsaná na seznamu prostředků pro organické použití OMRI v Kanadě.
 • produkty odpovídají Směrnici (EC) 889/2008 pro organickou produkci.
 • Polysulphate je uveden na mezinárodním seznamu vstupů pro organické hospodaření http://ap.ecocert.com/intrants ve shodě s EC 834/2007, a směrnicemi NOP a JAS.
 • Polysulphate je uvedený na holandském seznamu prostředků pro organickou produkci.
 • Standardní i granulovaný Polysulphate je schválený pro použití v ekologickém zemědělství Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova v Izraeli.
 • Polysulphate schválil InfoXgen a zařadil ho na seznam vstupů pro zemědělství na základě EU směrnice pro organickou produkci (Rakousko).
 • Polysulphate schválil Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. k použití pro ekologické zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
 • Polysulphate a Polysulphate Granular jsou povolené vstupy pro ekologické zemědělství dle japonské směrnice JAS (Japanese Agriculture Standard), Japansko.
 • Polysulphate je na seznamu hnojiv klasifikovaných k použití pro ekologické zemědělství v Polsku.
 • Polysulphate je schválený jako vstup pro ekologické zemědělství v Brazílii.
 • Polysulphate je zařazený na švýcarský národní seznam vstupů pro ekologické zemědělství.


Polysulphate is approved for organic use in a number of countries around the world