Hnojivo Polysulphate při výživě řepky

 


Hlavní charakteristika hnojiva Polysulphate

 • ideální vícesložkové síranové hnojivo s 48% obsahem SO3 a přídavkem draslíku,
  hořčíku a vápníku, vše ve formě síranů.
 • prodloužené uvolňování živin snižuje riziko ztrát síranů vymýváním.
 • plně rozpustné, v období růstu jsou rostlině dostupné všechny živiny.
 • vynikající rozmetatelnost; lze přesně a rovnoměrně rozmetat až do vzdálenosti 36 m.
 • nízký obsah chloridů, velmi nízký index zasolení, neutrální pH, nemá okyselující účinek.
 • přírodní minerál (polyhalit) schválený pro ekologické zemědělství.
 • vyrobené ve Velké Británii s nízkou uhlíkovou stopou.


 

 

 

 

Praktické rady pro výživu řepky

 • Aplikace 50 kg hnojiva Polysulphate do půdy pro výsev ozimé řepky zajistí dostatek S pro raný růst i přezimování rostlin.
 • Polysulphate lze aplikovat samostatně nebo jako součást směsí či konkrétně sestavených programů výživy.
 • Hlavní dávku hnojiva Polysulphate aplikujte brzy na jaře, těsně před nebo se začátkem jarního růstu. Díky prodloužené charakteristice uvolňování zajistí časná jarní dávka hnojiva Polysulphate čerstě dostupný K, Mg, Ca i S v době, kdy rostliny obdrží svoji první dávku N, a stálý přísun síranů v průběhu aktivního růstu s minimálním rizikem ztrát způsobených vymýváním.
 • Obecně se pro řepku doporučuje 200 kg/ha hnojiva Polysulphate, což dodá veškerou potřebnou S a Ca a 70% K a Mg, které se odeberou se zrnem.
 • Rámcové doporučení pro brukvovité je 200 kg/ha hnojiva Polysulphate, což zajistí nezbytnou S a Ca i většinu K a Mg, které odebere sklizeň. Zapracujte do půdy před setím či sázením.
 • Zajistěte těmto náročným rostlinám v půdě dostatek K; při maximu živé hmoty mohou obsahovat i více než 300 kg K2O/ha.
   

 

Odběr živin řepkou

Živina Odběr na tunu - kg/t Odběr na hektar - kg/ha
  Řepka zrno Řepka zrno
3.5t/ha
K2O (K) 11.0 (9.1) 39 (32)
MgO (Mg) 5.0 (3.0) 18 (11)
CaO (Ca) 5.7 (4.1) 20 (14)

Výživa sírou - rámcové doporučení

dávka dusíku rámcové doporučení pro síru
kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 50 20
150 75 30
200 100 40
250 125 50

 


vyšší výnosy a kvalita

vyšší obsah oleje

vyšší efektivita využití dusíku

 
 

Rady jsou nad zlato

Neváhejte kontaktovat našeho regionálního manažera, který vám rád osobně poskytne veškeré další informace týkající se použití našich hnojiv na konkrétní plodiny a pěstební situace.

Zanechte nám na sebe kontakt, rádi Vás budeme co nejdříve kontaktovat a poskytneme Vám veškeré doplňující informace, které jste zde sami nenalezli.

 

 

Chci více informací!

Rádi Vás budeme co nejdříve kontaktovat a poskytneme Vám veškeré doplňující informace, které jste zde sami nenalezli.