Nové hnojivo bohaté na sírany

 


Polysulphate je nové hnojivo s vysokým obsahem síranů, které se dodává na trh ve své přirozené podobě tak, jak se těží z hlubinného dolu ve Velké Británii

Jeho jedinečnou vlastností je přírodní přídavek dalších makroživin. Hnojivo Polysulphate® se těží z vrstvy polyhalitu, více než 1000m hluboko pod zemských povrchem, pod hladinou Severního moře u pobřeží hrabství North Yorkshire ve Velké Británii. Vrstva polyhalitu se zde vytvořila před 260 milióny let a nyní se v dole Cleveland Potash Boulby Mine nachází o 150-170 m níže než vrstva potaše.

Do hlavní sloje polyhalitu těžba dosáhla v září 2010, kdy byly na povrch vyzdviženy první vzorky. Odhaduje se, že v tomto nalezišti se nachází zhruba jedna miliarda tun minerálu.

Polysulphate (obchodní název pro hnojivo na bázi polyhalitu) se dodává v podobě granulí i prášku. Granule o velikosti 2-4mm se výborně aplikují rozhozem a představují ideální produkt ke společné aplikaci s dusíkatými hnojivy.

 

 

Polysulphate obsahuje

  • 48% SO3 ve formě síranů
  • 14% K2O obsaženého v síranu draselném
  • 6% MgO obsaženého v síranu hořečnatém
  • 17% CaO obsaženého v síranu vápenatém

Výhody draslíku, hořčíku a vápníku

Vedle síranů má Polysulphate přidanou hodnotu v podobě cenného obsahu draslíku (K2O), hořčíku (MgO) a vápníku (CaO).

Pravidelné hnojení draslíkem se považuje za nutnost a doporučuje se na základě rozboru půdy a množství draslíku, které odebere příslušná plodina. Průzkumy nicméně ukazují, že jeho zásoby v půdě klesají, zejména u orných půd s indexem 0 či 1. U obilovin se většina draslíku sklidí v podobě slámy. Pokud je prodej slámy obchodně zajímavý, je důležité zvýšit dávky draslíku tak, aby se ztráty kompenzovaly. Draslík v podobě hnojiva Polysulphate vhodně doplňuje běžné aplikace výživy.

Hořčík se často dodává pouze komerčně zajímavým plodinám a zelenině. Tato makroživina je u zelených rostlin součástí molekuly chlorofylu a je nezbytná pro fotosyntézu. Sklizní všech plodin se jí odebírá značné množství. Aplikace hnojiva Polysulphate proto zajišťuje užitečnou dávku této živiny, na kterou se často zapomíná.

Čtvrtou složkou je vápník, což vlastně znamená, že hnojivo Polysulphate neobsahuje nic, co by zároveň nebylo živinou. Vápník je v rostlinách odpovědný za řádné dělení buněk a posílení buněčných stěn. Polysulphate napomáhá udržovat nezbytné zásoby vápníku v půdě.

Hnojivo Polysulphate je zejména vhodné pro plodiny, které preferují nízký obsah chloridů v půdě, jako je tabák, réva vinná a další ovoce a rovněž v případech, kdy je požadavek na vyšší obsah sušiny, například u brambor.