Polysulphate při výživě pšenice

Polysulphate při výživě pšenice

Charakteristika

 • vícesložkové hnojivo: síra, draslík, hořčík a vápník v síranové formě
 • přírodní minerál (polyhalit) s jednotnou krystalickou strukturou
 • plně rozpustný, všechny živiny jsou rostlině dostupné
 • nízký obsah chloridů, neutrální pH, velmi nízký index zasolení
 • snadná a jednotná rozmetatelnost až do vzdálenosti 36 m
 • zcela přírodní, s nízkou uhlíkovou stopou, schváleno pro ekologické zemědělství

Funkce S, K, Mg a Ca u pšenice

 • Síra je nezbytnou složkou bílkovin: S je nezbytná pro syntézu tří nezbytných aminokyselin
 • Draslík zajišťuje výnos a kvalitu: transport cukrů, otevírání a zavírání průduchů, kofaktor mnoha enzymů, snižuje náchylnost rostliny k chorobám
 • Hořčík pro výkonnou fotosyntézu: ústřední část molekuly chlorofylu
 • Vápník pro silné a zdravé rostliny: hlavní stavební část buněčných stěn, snižuje náchylnost k chorobám

Doporučené dávkování síry dle dávek dusíku

dávka dusíku doporučená dávka síry
kg N/ha kg SO3/ha kg S/ha
100 25 10
150 38 15
200 50 20
250 63 25


Odběr živin kulturami pšenice

Živina Odběr (kg/t) Odběr (kg/ha)
  zrno sláma celkem zrno
5 t/ha
sláma
2,5 t/ha
celkem zrno
8 t/ha
sláma
4 t/ha
celkem
K2O 5.0 12.5 17.5 25 30 55 40 50 90
K 4.1 10.3 14.4 21 21 42 33 41 74
SO3 3.4 1.3 4.7 17 3 20 27 5 32
S 1.4 0.5 1.9 7 1 8 11 2 13
MgO 1.3 0.8 2.1 4 2 8 10 3 13
Mg 0.8 0.2 1.3 4 1 5 6 2 8
CaO 0.6 1.9 2.5 3 5 8 5 7 12
Ca 0.4 1.3 1.7 2 3 5 4 5 9

Zdroj: UNIFA

Praktický návod k výživě pšenice hnojivem Polysulphate

 • jediná aplikace hnojiva Polysulphate dodá veškerou síru, kterou pšenice potřebuje
 • síra je potřebná k vyvážení dávky dusíku, aby byla rostlina schopna produkovat komplexní bílkoviny. Obsah bílkovin je důležitým aspektem kvality zrna
 • obyčejně postačí k výživě pšenice 100 kg hnojiva Polysulphate, které dodá vešlerou potřebnou síru a vápník a 50% a více draslíku a hořčíku, které odebere zrno
 • pokud z pole odstraňujete slámu, zajistěte dostatečnou dodávku draslíku
 • hnojivo Polysulphate aplikujte brzy na jaře, když ozimá pšenice začíná růst – obvykle na začátku odnožování
 • u jarní pšenice aplikujte hnojivo Polysulphate do půdy před setím

Živiny dodané doporučenou dávkou (100 kg/ha) hnojiva Polysulphate při výnosu pšenice 6 t/ha zrna

Nutrients supplied by Polysulphate at the recommended dose to wheat crop at 6 t/ha grain yield

Očekávané výhody

 • vyšší výnos
 • vyšší kvalitu bílkovin v zrnu
 • lepší pekařská kvalita
 • lepší efektivita využití dusíku

 

Hnojivo Polysulphate při výživě pšenice