Kalkulátor Polysulphate™

Níže uvedená tabulka vám pomůže při rozhodování, kolik hnojiva potřebujete a kolik draslíku, hořčíku a vápníku rostlinám aplikací polyhalitu dodáte.

Plodina Riziko nedostatku Doporučená dávka (kg/ha) Další aplikované živiny (kg/ha) Poznámka
    SO3 S Polysulphate K2O K MgO Mg CaO Ca  
Obiloviny vysoké 50 20 100 14 11.7 6 3.6 17 12.2 Aplikujte brzy z jara před začátkem prodlužovacího růstu.
  nízké 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1
Olejniny vysoké 75 30 150 21 17.4 9 5.4 25.5 18.4 Aplikujte brzy z jara. Jarní plodiny mohou být méně náchylné na nedostatky živin.
nízké 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2
Hrách (suchá semena i čerstvé lusky) 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1 Aplikujte na písčitých, jemně či středně zrnitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty.
Růžičková kapusta, zelí, květákBrussels sprouts, cabbage, cauliflowers, brokolice 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2 Aplikujte na půdách s nízkým obsahem síry, např. na lehkých půdách po vlhkých zimách, kde se delší dobu neaplikoval hnůj.
Pícniny 40 16 80 11.2 9.3 4.8 2.9 13.6 9.8 Aplikujte na začátku růstu před každou sečí. Na středně těžkých/ těžkých půdách nemusí být nutná aplikace před první sečí.

 

* Obecně by se hnojivo mělo aplikovat v případech, kdy se očekává nebo už je patrný nějaký nedostatek. Lze to zjistit listovou analýzou, pozorováním porostu či při umístění na rizikové lokalitě. Více podrobností lze nalézt v oficiálních doporučeních.