Působení

 


Jak působí hnojivo Polysulphate

Nezávislé pokusy s hnojivem Polysulphate prokázaly, že je v dodávce hlavních živin, které obsahuje, stejně dobrý jako ta nejlepší hnojiva. Také se velmi dobře aplikuje rozmetadly při šíři záběru 24m a více.

Pokusy s hnojivem Polysulphate se zaměřovaly na zjištění, jak jsou rostlině dostupné jeho hlavní složky - síra, draslík a hořčík. Pokusné rostliny se pěstovaly v nádobách a obdržely buď čistý síran draselný a síran hořečnatý z běžných zdrojů nebo Polysulphate. 

Rostliny přijímaly živiny z hnojiva Polysulphate stejně dobře ne-li lépe jako z běžných zdrojů používaných při zemědělské produkci. Výsledky potvrdily účinnost hnojiva Polysulphate jako vícesložkového hnojiva. 

 

RELATIVNÍ PŘÍJEM ŽIVIN Z HNOJIVA POLYSULPHATE OPROTI OBDOBNÉMU BĚŽNÉMU ZDROJI ŽIVIN A NEHNOJENÉ KONTROLE
RELATIVE NUTRIENT UPTAKE FROM POLYSULPHATE COMPARED WITH EQUIVALENT STANDARD NUTRIENT SOURCES AND UNFERTILIZED CONTROL

Tyto pokusy se v uplynulých deseti letech mnohokrát opakovaly, jak v nádobách tak přímo na poli. Ve všech případech vykazoval Polysulphate stejně dobré nebo dokonce lepší výsledky než nejlepší běžné alternativy.

Polní pokusy prováděné ve Velké Británii rovněž zkoumaly reakci na síranové hnojivo u zelí. Výsledky ukázaly 40% zlepšní výnosu při aplikaci hnojiva Polysulphate.

 

 

ZVÝŠENÍ VÝNOSU PO APLIKACI HNOJIVA POLYSULPHATE U BÍLÉHO ZELÍ
(pokus z roku 2009 na půdě s nedostatkem síry)
WHITE CABBAGE YIELD RESPONSE TO POLYSULPHATE

Rovněž se prováděly pokusy s rozmetáním. Polysulphate je suché, granulované hnojivo s velikostí částic 2-4 mm, které se dodává v přírodní podobě. Pokusy prováděné ve Francii, Dánsku a Německu potvrdily výborné překrytí při šíři oblouku 32 metrů, s koeficientem variace 4,3 a dobrý rozptyl až do 36m. 

 

ROZMETÁNÍ HNOJIVA POLYSULPHATE
SPREADING STRAIGHT POLYSULPHATE

 

Independent research into the effect of Polhalite fertilizer

Nezávislý výzkum

 

"Zjevné zlepšení hodnot draslíku ukazuje, že traviny přijaly veškerý aplikovaný draslík [z hnojiva Polysulphate]. Významný účinek aplikovaných hnojiv jsme pozorovali rovněž u hořčíku. Oproti kontrole se významně zvýšil i obsah síry." Pokus s travinami v nádobách #1, Levington, 1999

“Obsah draslíku v travině byl u neošetřené kontroly významně vyšší. Byl patrný účinek hnojiva Polysulphate, přičemž v plné dávce byl shodný se standardním hnojením. Polysulphate se ukázal jako dobrý zdroj síry.” Pokus s travinami v nádobách #2, Levington, 1999

“Výsledky naznačují, že hnojivo Polysulphate poskytuje síru v dostupné podobě okamžitě po aplikaci.” Organický pokus HDRA, 2001

“Výsledky ukazují, že hnojivo Polysulphate poskytuje jarnímu hrášku okamžitě dostupný zdroj síry, přičemž síru dodanou v elementární podobě (90%) nebyl jarní hrášek schopen během dvou měsíců po aplikaci do půdy přijmout.” Pokus s jarním práškem v Rothamstedu, 2001

“Vizuální vzhled při sklizni byl hodnocen na 92 bodů u varianty s hnojivem Polysulphate oproti 72 bodům u kontrolní varianty bez síry.” Polní pokus se zelím, OAT, 2009