I dobytek potřebuje síru

 


Pícniny vyžadují hnojiva s obsahem síranů stejně jako polní plodiny

Síra je životně důležitou součástí zdravé diety přežvýkavců. Přestože se síra do půdy vrací s hnojem či močůvkou, často jsou nezbytné i další aplikace.Ve Velké Británií se v současnosti pouze kolem 10% porostů pícnin hnojí sírany. Přitom nedostatek síry snižuje u pícnin výnosy a efektivní využití dusíku, zvyšuje ztráty dusičnanů a snižuje obsah sacharidů a stravitelnost*. Zejména pícníny pěstované na siláž jsou náchylné na nedostatek síry. Stejně jako polní plodiny i pícniny vyžadují kvůli obsahu bílkovin vyváženou výživu dusíkem a sírou. Proto vede nedostatek síry ke snížení výnosů a zvýšení obsahu neproteinového dusíku v píci (viz graf).

PROSPĚŠNÝ ÚČINEK HNOJENÍ SÍROU NA OBSAH NEPROTEINOVÉHO N U PÍCNIN
Zdroj: Baker A.S. et al. Sulphur Inst J. 9(1), s. 14-16

Výzkum siláže prováděný výzkumným ústavem IGER v North Wyke (nyní součást institutu Rothamsted Research, UK) ukázal, že když byly aplikovány sírany, výnosy sušiny se zvýšily o 35% při třech sečích na písčito-hlinité půdě.** Ztráty nitrátů se snížily o 82% a obsah bílkovin a rozpustných sacharidů v siláži se zvýšil o 25%, respektive 30%.

Možná ještě důležitější je skutečnost, že i mikroorganismy přítomné v žaludku přežvýkavců vyžadují správně vyvážený poměr dusíku a síry. Pokud je v pícninách nedostatek síry, tyto organismy nejsou schopné plně využít potenciální výživovou hodnotu krmiva. Znamená to, že skutečná stravitelnost (D-hodnota) krmiva se snižuje a část výživové hodnoty se zcela ztrácí (viz grafy).

DENNÍ PŘÍRŮSTEK ŽIVÉ VÁHY U JEHŇAT SE ZVYŠUJE S ROSTOUCÍM POMĚREM N:S V KRMIVU
Zdroj: Rendig and Weir, J. Anim. Sci. 16(2)

DAILY LIVEWEIGHT GAIN OF LAMBS INCREASES AS FEED N:S RATIO IMPROVES


VHODNĚJŠÍ POMĚR N:S ZVYŠUJE STRAVITELNOST (D-HODNOTA) KRMIVA U DOJNIC
Source: Bouchard and Conrad, J. Dairy Sci. 56


IMPROVED N:S RATIO INCREASES D-VALUE OF FEED FOR DAIRY COWS

Síra v statkových hnojivech

Chlévský hnůj a močůvka obsahují značné množství síry, pokud se k rostlinám dostanou jako čerstvé. Při skladování může aktivitou anaerobních bakterií docházech k redukci síranů na sulfidy a jejich vyvázání do organických sloučenin. Rostliny je sice nedokáží využít, avšak v průběhu času postupně oxidují zpět na sírany.

Vzhledem k tomu, že existují jen málo spolehlivá data o skutečné dostupnosti síry ve skladovaném chlévském hnoji, je vhodnější považovat její obsah spíše za příspěvek k celkovým zásobám v půdě, než za dostatečný zdroj této živiny pro pěstovanou plodinu.

 

*G. Fisher, J. Buss et al, 2011, Grassland Report, British Grassland Society, UK>
**L. Brown, D. Scholefield, et al, 2000, The effect of sulphur application on the efficiency of nitrogen use in two contrasting grassland soils, Journal of Agricultural Science, sv. 135